Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
V minulém díle Pěti statečných jsme se seznámili s Petrem Hilarem, mladým mužem, kterého provedeme jeho životem. Našemu Petrovi bude v boji proti finančním žralokům pomáhat v různých životních situacích novodobých Pět statečných. Po celý rok budeme jejich snahy sledovat, Petrovi mezitím uběhne celý produktivní věk a na Vánoce se s námi dostane až do důchodu.

RodinkaManželé Hilarovi jsou spolu již patnáct let, dle rad našich soutěžících pravidelně investují nejen na své stáří, ale i na zabezpečení studia svých dětí. V podobě nenadálého dědictví jim však vstupuje do života i starost, jak s nově nabytou částkou peněz naložit. Chtějí dále rozložit riziko, protože tyto prostředky aktuálně vůbec nepotřebují. Hledají tedy dlouhodobou investici, ale klasické akciové fondy již vlastní. Pomůže opět Pět statečných?

Jaké bude naše další doporučení pro tento pár?

Manželé už dlouhodobě alokují prostředky v akciových fondech. Doporučili bychom proto ( s ohledem na výši zamýšlené investice) dále rozložit riziko do alternativních podkladových aktiv jako jsou komodity, nemovitosti apod. Doporučili bychom neinvestovat celou částku najednou, ale v několika krocích. Tím nebudeme hledat dno např.komoditního trhu, ale nákupní cenu si postupně zprůměrujeme. Využít můžeme opět celé škály sektorových podílových fondů či investičních certifikátů.

Manželé si nakonec vybrali kombinaci investic do certifikátů a podílových fondů. Petr pak poprosil Pět statečných o vypracování nabídky pro další diverzifikaci rodinného portfolia.

Pro praktickou realizaci jsme opět připravili vzorek šesti konkrétních produktů, které by měly Petrovi pomoci v rozhodování a které jsou pro jeho investiční cíl vhodné. Možností je ale samozřejmě daleko vice. Pro “Pět statečných” je tato šestice produktů výchozí pro pátou etapu jejich soutěžení.

Nabídnuté produkty

Mezi produkty najdeme tentokráte šest podílových fondů.

ČPI – Zlatý fond – Zlatý fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci Zlatého fondu profitují především na výnosu z cen zlata, stříbra, drahých kovů, tzv. soft. komodit a akcií firem těžících zlato a stříbro.Fond je ideálním nástrojem proti obavám z inflace, finančních problémů, obrovské zadluženosti, poklesu dolaru či geopolitických problémů. Vzhledem k nízké korelaci s akciovým a dluhopisovým trhem se jedná o ideální prostředek k diverzifikaci každého portfolia.

ČPI – OPF nemovitostních akcií– Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 let a očekávají za to vyšší míru výnosů a za cenu vyššího kolísání hodnoty své investice. Podílníci fondu profitují především na výnosu akcií bonitních nemovitostních a developerských společností, které operují převážně na trhu střední a východní Evropy. Fond je ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia s ohledem na svou nízkou závislost na vývoji akciového trhu. Nemovitostní akcie nabízejí pravidelné a nadprůměrné dividendy, ale také stabilní výnos při zachování nižší míry rizika.

REICO – ČS nemovitostní fond– Nemovitostní fond má za cíl konzervativní zhodnocení vložených prostředků podílníků, přičemž těžištěm výnosů podílového fondu jsou příjmy z provozu a výstavby kvalitních nemovitostí. Tyto nemovitosti jsou nabývány napřímo nebo nabytím podílů nemovitostní společnosti a společně tvoří portfolio nemovitostního fondu. Zisky generované tímto portfoliem jsou reinvestovány v souladu s investičními cíli tak, aby nebyl snižován jak výnosový potenciál, tak míra bezpečnosti nemovitostního fondu. Nemovitostní fond bude investovat převážně do nemovitostí a nemovitostních společností na území ČR, ale přítomnost Erste Group v dalších evropských zemích umožňuje snadné a bezpečné rozšíření portfolia i o realitní projekty v těchto zemích. Dle zákona a v rámci zákona stanovených limitů nesmí hodnota pořizované nemovitosti překročit 20 % hodnoty majetku v nemovitostním fondu (pokud ji nelze ocenit výnosovou metodou, nesmí překročit 25% majetku nemovitostního fondu). Hodnota účasti nemovitostního fondu v jedné nemovitostní společnosti může tvořit v době pořízení nejvýše 30 % hodnoty majetku nemovitostního fondu. Po dobu přechodného období (tři roky od vzniku fondu) lze využít zákonné možnosti nedodržování těchto limitů. Nejméně 20 a nejvýše 49 % investuje fond do rychle likvidních aktiv.

ABN AMRO Utilities Fund – akciový fond zaměřený především na služby. Cílem tohoto fondu je dlouhodobé vykazování nárůstu majetku, majetek fondu je převážně investován do akcií společností podnikající v oblasti zásobování, logistiky, dopravy.

ČPI – OPF ropného a energetického průmyslu– Fond ropného a energetického průmyslu je určen investorům s nižší averzí k riziku a s dlouhodobým investičním horizontem, kteří mohou v krátkém časovém období akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Fond je zaměřen převážně na bonitní společnosti z oblastí ropného průmyslu a výroby energie, přičemž převážná část pochází z indexů S&P Energy Composite, DJ Euro Stoxx Energy a Philadelphia Utility Index. Hlavní investice budou směřovat do společností z USA. Akcie ze zemí EU budou tvořit menší část portfolia tak, jak to odpovídá tržnímu podílu firem v tomto odvětví. Realizace investiční politiky se promítá ve strategii, zaměřené na vytvoření a udržování fundamentálního diverzifikovaného portfolia akciových titulů s perspektivou růstu. Důvodem společného zařazení představitelů jak ropného, tak energetického průmyslu je jejich obvykle rozdílná reakce na aktuální ekonomickou situaci. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v energetickém průmyslu působí stabilnější společnosti s předvídatelnými zisky, které naopak nejsou příliš závislé na aktuálním stavu ekonomiky. Celkově zastoupení společností z obou průmyslových odvětví zajišťuje portfolio proti výraznějším propadům a zároveň je možno očekávat od nich dividendové zisky i v dobách ekonomické recese. Měnové riziko Fondu bude z větší části zajištěno proti případnému oslabení USD a EUR, tedy měn, v nichž bude zainvestováno. Toto zajištění bude významně snižovat jak měnové riziko, tak celkovou volatilitu portfolia.

ING Invest Materials – Cílem fondu je dosahování dlouhodobého kapitálového výnosu v amerických dolarech. Fond investuje do celosvětově diverzifikovaného portfolia velkých kapitalizačních chemických akcií (komodity, diverzifikované a speciální chemikálie, hnojiva a zemědělské produkty, průmyslové plyny). Portfolio je aktivně řízeno v souladu s MSCI Chemicals Index.

Článek byl publikován i v magazínu Osobní finance, viz. http://www.fondmarket.cz/napsali-o-nas/

Diskuze

My way J. Brhel 19. 5. 2009 16:40
Zobrazit vše Přidat příspěvek

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!