Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
V minulých dílech Pěti statečných jsme se seznámili s Petrem Hilarem, mladým mužem, kterého provedeme jeho životem. Našemu Petrovi bude v boji proti finančním žralokům pomáhat v různých životních situacích novodobých Pět statečných. Po celý rok budeme jejich snahy sledovat, Petrovi mezitím uběhne celý produktivní věk a na Vánoce se s námi dostane až do důchodu. Úplná pravidla hry najdete na v Životních situacích.

Manželé Hilarovi jsou spolu něco přes šest let a bude jim končit první doba fixace úroku u jejich hypotéky na nový byt. Současně mají naspořené nějaké prostředky na stavebním spoření. Zvažují, zda umořit část svého hypotečního dluhu nebo zda spíše prostředky výhodně uložit, tedy investovat .Pomůže opět Pět statečných?

Jaké bude naše další doporučení pro tento mladý pár?

Rozhodnutí závisí především na tom, jaké úrokové sazby ekonomika zrovna nabízí. Pohybujeme-li se ve velice nízkých úrokových sazbách, jako Česká republika v době nedávné, bývá nejvýhodnějším řešením si tyto sazby zafixovat co nejdéle, např. na 5 let a na tento časový horizont směřovat i svou investici – prostředky ze stavebního spoření. Budou-li naopak úrokové sazby vysoké, je třeba reálně posoudit, zda tato střednědobá investice bude schopna vygenerovat takový výnos, který nám dražší úrok u hypotéky pokryje. To je aktuální zejména v této době, kdy úrokové sazby u pětiletých fixací hypoték přerostly pět procent. V našem konkrétním případě jsme byli optimisty ohledně dalšího vývoje na kapitálových trzích a předpokládali jsme, že pětiletá investice do podílových fondů smíšeného typu vynese Hilarovým vice jak úroky u hypotečního úvěru a poradili naspořené prostředky investovat. Manželé je tak mají možnost kdykoli využít k různým jiným účelům, což byl i jeden z důvodů, proč se oba rozhodli pro investici.

Petr proto souhlasil a pak požádal Pět statečných o vysvětlení a následně vypracování nabídky pro jednorázové uložení svých úspor na dobu pěti let.

Smíšené fondy

Smíšené fondy jsou pojítkem mezi akciovými a dluhopisovými fondy. Investují do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a zpravidla mohou držet větší množství peněz v hotovosti pro případnou zajímavou investici. Jejich investiční strategie záleží na statutu fondu, v zásadě může být aktivní nebo pasivní. U aktivně řízených smíšených fondů závisí výnos fondu velmi na osobnosti portfoliomanžera. Smíšené fondy se člení na dynamické (s převahou akciové složky) nebo defenzivní (s převahou dluhopisové složky). Jejich výnos se tedy pohybuje ve velmi širokých mantinelech od 5-10%. Volatilita fondu rovněž závisí na zvolené investiční strategie, jakož i investiční horizont, který je 3-5 let v závislosti na podílu akciové složky.

Pro praktickou realizaci jsme opět připravili vzorek šesti konkrétních produktů, které by měly Petrovi pomoci v rozhodování a které jsou pro jeho investiční cíl vhodné. Možností je ale samozřejmě daleko vice. Pro “Pět statečných” je tato šestice produktů výchozí pro třetí etapu jejich soutěžení.

Nabídnuté produkty

Mezi produkty najdeme tentokráte šest podílových fondů.

Pioneer dynamický balancovaný – Investiční společnost investuje nejméně dvě třetiny čistých aktiv tohoto fondu do diversifikovaného portfolia složeného ze všech druhů dluhových cenných papírů investičního stupně a cenných papírů souvisejících s pohledávkami, s různou lhůtou splatnosti a emitovaných vládními i nevládními emitenty. Profil měnové expozice bude aktivně řízen prostřednictvím transakcí do forwardových a spotových kontraktů na měny, pomocí opcí a futures, s cílem využít výhodu z tržních podmínek nebo zajistit měnovou expozici podfondu proti riziku. Podfond bude využívat vždy minimálně tři měnové strategie. Celková průměrná doba trvání podfondu (včetně hotovosti a nástrojů peněžního trhu, jejichž zbývající lhůta splatnosti je kratší než 12 měsíců) nesmí být delší než 12 měsíců.

ISČS - ČS balancovaný OPF –  Cílem investicní politiky fondu je dlouhodobé překonávání výnosu dluhopisových fondu prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu. Průměrný podíl akcií na majetku fondu se pohybuje okolo 30 %, muže však dosáhnout až 50 %. Pro podílový fond je charakteristický vyšší obrat akciového portfolia a aktivní správa celého portfolia. Podílový fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos.

ČPI – OPF smíšený fond – Ústřední myšlenkou je sektorová rotace, tzn. mírná změna podílu jednotlivých oborů (resp. podílu aktiv) v závislosti na hospodářském cyklu ekonomiky. V rámci oborů jsou pak akciové tituly vybírány s využitím kombinace různých investičních technik, jako jsou např. fundamentální, kvantitativní a technická analýza, analýza obchodů institucionálních investorů a manažerů společností ("insider trading").

ING Index Linked Fund II Czech Continuous Click Fund Euro – Fond nabízí atraktivní kombinaci relativně nízké úrovně rizika a vysokého dlouhodobého výnosového potenciálu. Rizikovost fondu se pohybuje na střední úrovni mezi úrovní rizika do dluhopisů a akcií. Většina portfolia je alokována do maximálně bezpečných nástrojů peněžního trhu, jako jsou státní pokladniční poukázky a státní dluhopisy s nízkou dobou do splatnosti. Tato tzv. chráněná část činí 90 % portfolia a poskytuje investorům odpovídající ochranu části jejich investice. Zbylých 10 % je umístěno do finančních derivátů, call option na index EuroStoxx 50, které fondu poskytnou výrazný růstový potenciál v období růstu indexu. V opačném období (při poklesu indexu) fond nejenže zabrání poklesu investice pod chráněnou hodnotu, ale také využívá každého krátkodobého růstu k jejímu zvýšení.

ČPI – OPF živé planety – Fond živé planety je určen investorům, kteří hledají vysoké zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vysokou kolísavost svého majetku. Fond se orientuje na společnosti působící v oblastech jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály. Vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto sektorech poptávaná. 

Tyto fondy si můžete objednat online a zapojit se do soutěže 5 statečných! Kompletní nabídku produktů naleznete na iFondy.cz.

Článek byl publikován i v magazínu Osobní finance, viz. http://www.fondmarket.cz/napsali-o-nas/

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!