Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
V minulých dílech Pěti statečných jsme se seznámili s Petrem Hilarem, mladým mužem, kterého provedeme jeho životem. Našemu Petrovi bude v boji proti finančním žralokům pomáhat v různých životních situacích novodobých Pět statečných. Po celý rok budeme jejich snahy sledovat, Petrovi mezitím uběhne celý produktivní věk a na Vánoce se s námi dostane až do důchodu. Úplná pravidla hry najdete v Životních situacích.

Manželé Hilarovi jsou spolu téměř čtyřicet let a užívají si zaslouženého důchodu. Čerpají kromě nízké státní penze ještě mnohem zajímavější rentu ze svých celoživotních úspor a přemýšlejí, jaký produkt zvolit, když chtějí finančně pomoci I svým vnoučatům – uložit jim peníze především na budoucí studia. Vnoučata jsou ještě malá a tak se jedná spíše o dlouhodobě pojaté úspory bez potřeby krátkodobých výběrů.

Jaké bude naše další doporučení pro tento starší pár?

Manželé dlouhodobě alokovali prostředky podle svého finančního plánu a tak jsou již nyní finančně zabezpečeni i na důchodový věk. Prostředky pro vnoučata navrhujeme uložit v dlouhodobějších produktech, lze využít například fondy životního cyklu či fondy smíšené.

Manželé si nakonec vybrali pro jednorázovou investici jeden fond životního cyklu a jeden smíšený fond.

Pro praktickou realizaci jsme opět připravili vzorek šesti konkrétních produktů, které by měly Petrovi pomoci v rozhodování a které jsou pro jeho investiční cíl vhodné. Možností je ale samozřejmě daleko vice. Pro “Pět statečných” je tato šestice produktů výchozí pro osmou etapu jejich soutěžení.

Nabídnuté produkty

Mezi produkty najdeme tentokráte čtyři podílové fondy a dva investiční programy sestavené z různých podílových fondů.

Pioneer P.F. – Global Dynamic – fond životního cyklu zajištěný do CZK s vyváženou investiční strategií. Cílem tohoto Podfondu je dosahovat zhodnocení kapitálu a příjmu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže uvedených povolených nástrojů. Podfond investuje nejméně 30 % a nejvýše 70 % svých celkových aktiv do akcií a s akciemi souvisejících nástrojů. Konkrétní investiční nástroje, na které se může Podfond zaměřit, jsou otevřené podílové fondy splňující definici UCI a UCITS, akcie a s akciemi související nástroje, nástroje peněžního trhu, dluhopisy (s pevnou; proměnlivou úrokovou sazbou; s nulovým kuponem, konvertibilních; dluhopisů s připojenými opčními listy k upsání na převoditelné cenné papíry a také účastnických stvrzenek), vklady na požádání s maximální dobou 12 měsíců, úrokové stvrzenky. Podfond může také investovat až 15 % svých celkových aktiv do stvrzenek na komoditní indexy (čímž jsou tyto stvrzenky považovány za cenné papíry). Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro odvážnější investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou ochotní snášet výkyvy investice vzhledem k významnějšímu podílu akciové části.

ČS fond životního cyklu 2020 – Jedná se o otevřený podílový fond s optimalizovanou investiční strategií, která je přizpůsobena dlouhodobému investičnímu horizontu, a díky které můžete dosáhnout atraktivního výnosu. Podílový fond je vhodný pro investory, kteří plánují odchod do penze v roce 2020 (nebo okolo roku 2020).

ČPI – vyvážený investiční program – Vyvážený investiční program je určen investorům, kteří očekávají větší výnos při určitém omezeném rizku. Vaše investice bude rozložena rovnoměrně do fondů peněžního trhu, dluhopisových i akciových. Doporučujeme investiční horizont 2 - 5 let.

Active Invest vyvážené portfolio - Vyvážené portfolio nabízí balancovaný poměr konzervativních a dynamických investic. Zhruba polovinu portfolia tak tvoří korunové fondy dluhopisů a peněžního trhu, druhá část portfolia je zainvestována v rizikovějších dluhopisových fondech a zejména v akciových fondech, jejichž zastoupení v portfoliu se může pohybovat mezi 20 - 60 %. Doporučený časový horizont tohoto typu investice je alespoň 3,5 roku.

CS MF (Lux) Constellation Global R CZK – Cílem tohoto subfondu je dosáhnout vysokého výnosu v EUR investováním do podílových listů subjektů kolektivního investování (cílové fondy). Cílové fondy jsou vybírány bez ohledu na jejich sektorové, tématické či regionální zaměření. Referenční měnou subfondu je Euro.

ABN AMRO Life Cycle Fund 2020 – Cilem tohoto fondu je dosažení atraktivního výnosu při omezeném riziku. V rámci aktivně řízeného portfolia investuje fond do akcií (25%-80%), pevně úročených cenných papírů (10%-55%), nemovitostních akcií (0%-25%). Fond bude postupně do cílového data 31.1.2020 omezovat svůj rizikový profil. Po tomto datu bude fond investovat výhradně do nástrojů peněžního trhu denominovaných v Eurech.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!