Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
V minulých dílech Pěti statečných jsme se seznámili s Petrem Hilarem, mladým mužem, kterého provedeme jeho životem. Našemu Petrovi bude v boji proti finančním žralokům pomáhat v různých životních situacích novodobých Pět statečných. Po celý rok budeme jejich snahy sledovat, Petrovi mezitím uběhne celý produktivní věk a na Vánoce se s námi dostane až do důchodu. Úplná pravidla hry najdete v Životních situacích.

Manželé Hilarovi jsou spolu již přes třicet let, blíží se pomalu důchodovému věku. Svá investiční portfolia sestavená dle rad našich soutěžících mají optimalizovaná dle svých představ jako dlouhodobá a nastavená poměrně dynamicky. Rádi by proto svůj finanční majetek v této době především stabilizovali, neboť turbulence na kapitálových trzích bývají někdy značné a bylo by škoda pár let před důchodem ztratit dvacet i vice procent úspor.

Jaké bude naše další doporučení pro tento pár?

Manželé dlouhodobě alokovali prostředky podle svého finančního plánu a tak jsou již nyní finančně zabezpečeni i na důchodový věk. Uspořené prostředky proto navrhujeme přesunout z velké části do konzervativnějších instrumentů – dluhopisových a nemovitostních fondů, aby nepodléhaly velkým výkyvům a mohly být nachystány pro čerpání pravidelné důchodové renty.

Manželé si nakonec vybrali kombinaci investic do dluhopisového a nemovitostního fondu, menší část prostředků ponechají nadále uloženou rizikověji. Petr pak poprosil Pět statečných o vypracování nabídky pro finanční stabilizaci rodinného portfolia.

Pro praktickou realizaci jsme opět připravili vzorek šesti konkrétních produktů, které by měly Petrovi pomoci v rozhodování a které jsou pro jeho investiční cíl vhodné. Možností je ale samozřejmě daleko vice. Pro “Pět statečných” je tato šestice produktů výchozí pro sedmou etapu jejich soutěžení.

Nabídnuté produkty

Mezi produkty najdeme tentokráte šest podílových fondů – čtveřici dluhopisových, jeden konzervativní fond fondů (fond životního cyklu) a jeden nemovitostní fond.

Pioneer P.F. – Global Defensive – fond životního cyklu zajištěný do CZK a zaměřený na dluhopisy. Cílem tohoto Podfondu je dosahovat zhodnocení kapitálu a příjmu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia dále uvedených povolených nástrojů. Podfond investuje nejméně 10 % a nejvýše 30 % svých celkových aktiv do akcií a s akciemi souvisejících nástrojů.Conseq dluhopisový – dluhopisový fond zaměřený na středoevropský region.

ČPI – OPF korporátních dluhopisů – dluhopisový fond zaměřený především na české dluhopisy. Fond korporátních dluhopisů je geograficky zaměřen na v oblast střední Evropy, zejména na domácí trh v České republice, dále na Polsko, Maďarsko a částečně také na Euroregion a USA.

ISČS – Sporobond - dluhopisový fond zaměřený především na české dluhopisy. Investiční společnost investuje prostředky fondu do dluhopisů, za které převzal záruku stát (včetně státních pokladničních poukázek), dluhopisů vydávaných Českou národní bankou a renomovanými bankami, kvalitních podnikových dluhopisů, včetně těch, jejichž emitenty jsou státy Evropské unie nebo centrální banky těchto států. Až 40% aktiv fondu může být investováno do zahraničních cenných papírů.Pioneer – zajištěný fond 2 – speciální zajištěný fond s ochrannou úrovní.

REICO – ČS nemovitostní fond – klasický nemovitostní fond. Nemovitostní fond má za cíl konzervativní zhodnocení vložených prostředků podílníků, přičemž těžištěm výnosů podílového fondu jsou příjmy z provozu a výstavby kvalitních nemovitostí. Tyto nemovitosti jsou nabývány napřímo nebo nabytím podílů nemovitostní společnosti a společně tvoří portfolio nemovitostního fondu. Zisky generované tímto portfoliem jsou reinvestovány v souladu s investičními cíli tak, aby nebyl snižován jak výnosový potenciál, tak míra bezpečnosti nemovitostního fondu. Nemovitostní fond bude investovat převážně do nemovitostí a nemovitostních společností na území ČR, ale přítomnost Erste Group v dalších evropských zemích umožňuje snadné a bezpečné rozšíření portfolia i o realitní projekty v těchto zemích. Dle zákona a v rámci zákona stanovených limitů nesmí hodnota pořizované nemovitosti překročit 20 % hodnoty majetku v nemovitostním fondu (pokud ji nelze ocenit výnosovou metodou, nesmí překročit 25% majetku nemovitostního fondu). Hodnota účasti nemovitostního fondu v jedné nemovitostní společnosti může tvořit v době pořízení nejvýše 30 % hodnoty majetku nemovitostního fondu. Po dobu přechodného období (tři roky od vzniku fondu) lze využít zákonné možnosti nedodržování těchto limitů. Nejméně 20 a nejvýše 49 % investuje fond do rychle likvidních aktiv.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!