Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
V minulém díle Pěti statečných jsme se seznámili s Petrem Hilarem, mladým mužem, kterého provedeme jeho životem. Našemu Petrovi bude v boji proti finančním žralokům pomáhat v různých životních situacích novodobých Pět statečných. Po celý rok budeme jejich snahy sledovat, Petrovi mezitím uběhne celý produktivní věk a na Vánoce se s námi dostane až do důchodu.

Manželé Hilarovi jsou spolu již skoro deset let a mají dvě děti, které zatím chodí pouze do školky. Nicméně oba manželé zvažují, že jim uspoří nějaké prostředky na případná vysokoškolská studia. Pojistných produktů na sebe i děti mají dostatek, nezdá se jim proto rozumné zakládat na toto spoření další pojistku. Zvažují nějaký program pravidelného investování – do začátku mají nějaké prostředky od svých rodičů a pak by chtěli pravidelně každý měsíc dětem ukládat nějakou menší částku. Pomůže opět Pět statečných?

Jaké bude naše další doporučení pro tento mladý pár?

Rozhodnutí o založení programu na pravidelné investování již padlo, otázkou je volba vhodných produktů. Investovat v horizontu cca. 10 let lze klasicky prostřednictvím otevřených podílových fondů nebo do zejména v poslední době populárních investičních certifikátů, tedy přímo do daných indexů popisujících chování akciových trhů. Každá z variant má svá pro a proti, rozhodujícími factory jsou zde především poplatky a transakční náklady. Pro menší měsíční hodnoty úložek se vyplatí především podílové fondy, pro vyšší úložky stojí za to založit investiční plán složený z investičních certifikátů.

Manželé si nakonec vybrali pravidelné investování prostřednictvím akciových podílových fondů. Petr pak poprosil Pět statečných o vypracování nabídky pro vytvoření finanční rezervy pro studia svých dětí v horizontu deseti let.

Akciové fondy

Investují zcela nebo převážně do akcií. Podíl akcií ve fondu tvoří minimálně 66% majetku fondu. Jedná se o dlouhodobou formu investování, minimální investiční horizont je 5-7 let.
Minimální investiční horizont znamená, že při dodržení této doby má investor nejvyšší pravděpodobnost, že nebude ve ztrátě, ale naopak v zisku. Akciové fondy jsou nejvíce rizikové a to z důvodu jejich vysoké volatilitě (kolísavosti). Hodnota akcií kolísá a tudíž kolísá i kurz akciového fondu. Obecně se dá říci, že fond investující do akcií velkých firem nebo na etablovaných trzích (např. USA, Eurozóna) mají nižší volatilitu, než fondy investující do akcií malých firem nebo na emerging markets (rozvíjející se trhy, např. země východní Evropy). Protiváhou k jejich rizikovosti je potenciální výnos, ten je uváděn k investičnímu horizontu (viz. výše) a pohybuje se mezi 8-10% p.a. Akciové fondy mají také vyšší poplatky, což je dáno jejich aktivní správou a vyššími náklady oproti jiným typům fondů.
Pro praktickou realizaci jsme opět připravili vzorek šesti konkrétních produktů, které by měly Petrovi pomoci v rozhodování a které jsou pro jeho investiční cíl vhodné. Možností je ale samozřejmě daleko vice. Pro “Pět statečných” je tato šestice produktů výchozí pro čtvrtou etapu jejich soutěžení.

Nabídnuté produkty

Mezi produkty najdeme tentokráte šest podílových fondů.

Pioneer TOP European Players– Investiční společnost investuje nejméně dvě třetiny čistých aktiv tohoto fondu do diversifikovaného portfolia akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi emitovanými společnostmi se střední až vysokou úrovní kapitalizace, které jsou usazeny, provozují svou činnost, nebo čerpají nejméně dvě třetiny svého příjmu z Evropy. Tento podfond se neomezuje na určitý sektor a může investovat do široké škály sektorů a odvětví. Usiluje o přidanou hodnotu investováním do selektivní řady příležitostí identifikovaných Investičním manažerem z důvodu atraktivity založené na firemních základech.

ISČS - Sporotrend – Investiční společnost investuje prostředky fondu zejména do veřejně obchodovaných likvidních akcií a derivátů důvěryhodných českých a zahraničních emitentů. Přechodně, ke zmírnění výkyvů na akciovém trhu, mohou být prostředky fondu investovány do některých dluhopisů ( pokud tyto spadají pod definici 'likvidní prostředky'), nebo ukládány na vkladové účty u renomovaných bank. Až 40% aktiv fondu může být investováno do nejkvalitnějších zahraničních akcií.

Parvest BRIC– Cílem tohoto fondu je dosáhnout střednědobého růstu prostřednictvím investic do akcií a akciím podobných prostředků podkniků, které mají sídlo nebo uskutečňují větší část své obchodní činnosti ve čtyřech rychle se rozvíjejících trhů: Brazilie, Rusko, Indie, Čína.

ING český akciový – Český akciový fond je určen investorům, jejichž cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do společností, jejichž akcie se obchodují na českém akciovém trhu (min. 51% aktiv fondu) a na maďarském, polském a slovenském akciovém trhu. Riziko dočasného poklesu hodnoty portfolia by mělo být vyváľeno vyąąím očekávaným celkovým výnosem v delším časovém období. Cílem fondu je dosahování dlouhodobě vyššího výnosu, než jaký poskytuje srovnávací index jehož komponenty jsou index PX-50 (52 %), index BUX (20 %), index WIG (26 %) a index SAX (2 %), a to na stejné nebo niľąí úrovni rizika. Za účelem dosaľení tohoto cíle jsou prostředky investovány převážně do velkých společností, jejichž akcie jsou obsaženy ve výše uvedených indexech. Tržní riziko je sníženo širokou diverzifikací portfolia. Složení portfolia je průběžně upravováno na základě vyhodnocení obecně známých fundamentálních ekonomických údajů. Fond se za každých okolností snaží o co nejvyšší míru zainvestovanosti peněžních prostředků. Český akciový fond dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované akciové fondy na českém trhu.

Templeton Emerging Markets – akciový fond zaměření na rozvíjející se země.

ČPI – OPF Nových ekonomik –  Fond nové ekonomiky je určen pro dlouhodobé investory, jejichž cílem je nadprůměrné zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do akcií obchodovaných na americkém a západoevropském trhu a kteří zároveň akceptují vyšší míru rizika. Fond je zaměřen výhradně na perspektivní společnosti z odvětví technologií, přičemž převážná část portfolia vychází z indexů S&P High Tech Composite a DJ Stoxx L&M Tech. Podstata investičního mechanismu spočívá ve fundamentálním přístupu v rámci jednotlivých oborů. Kritériem výběru je přístup "bottom-up", který se zaměřuje na konkrétní společnosti s předpokladem perspektivního vývoje do budoucna. Cílem je identifikovat perspektivní společnosti z oblasti softwaru, hardwaru a médií, jako je například reklama, film, kabelové televize, dále polovodiče, telekomunikační (bezdrátové, satelitní, klasické) služby a zařízení, technologické služby - internetové, zpracování dat a další. Preferované společnosti by měly splňovat předpoklady významného postavení na trhu, vysoké tržní kapitalizace, finanční síly a dalšího pozitivního vývoje v souvislosti s rozvojem nových technologií. Z regionálního hlediska se fond orientuje hlavně na americký trh, který je hlavním stimulátorem technologických změn, nikoli však výhradně. Předpokládáme, že až 40 % akciových investic bude možno realizovat i v jiných regionech (Evropa, Asie). Prostřednictvím termínových prodejů zahraniční měny bude snižováno měnové riziko. Vzhledem k regionální alokaci bude zajišťováno zvláště potenciální riziko posílení CZK vůči USD. Míra zajištění EUR bude záviset na velikosti investic v zemích EU.

Článek byl publikován i v magazínu Osobní finance, viz. http://www.fondmarket.cz/napsali-o-nas/

Diskuze

Ukazka .... jj 29. 4. 2008 13:21
RE: Ukazka ....
Ostriz 29. 4. 2008 13:22
Zobrazit vše Přidat příspěvek

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!