Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
 

investiční trojúhelník

 


Základními vlastnostmi resp. faktory, které ovlivňují každou investiční příležitost a nedají se dosáhnout najednou, jsou VÝNOS, LIKVIDITA, RIZIKO. Často bývají vyobrazeny pomocí tzv. „investičního trojúhelníku“:

Princip výběru investice je z hlediska těchto tří vlastností jednoduchý. Investiční trojúhelník nám jasně říká, že chci-li jistotu, pak nemohu očekávat vysoký výnos. Výnos znamená zhodnocení vložených prostředků, riziko pak pravděpodobnost, že výnosu nebude dosaženo nebo dokonce nastane ztráta. Likviditou se rozumí, jak rychle lze investici proměnit zpět na hotové peníze.
 

investiční horizont

 


Investiční horizont je doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Často bývá u jednotlivých typů aktiv uváděn tzv. doporučený minimální investiční horizont, což je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice.
Je velmi důležité znát svůj investiční horizont ještě před pořízením aktuální investice. Různé délce investiční doby odpovídá jiný typ aktiva.

Nepřesně stanovený investiční horizont oproti skutečnému investičnímu horizontu (za jak dlouho investor CP skutečně prodá) může mít za následek buď neočekávanou ztrátu nebo ušlý výnos!

 

likvidita

 


Důležitou součástí investice je její likvidita – to znamená, jak rychle mohu z investičního instrumentu získat zpět hotovost. Investor tedy musí posoudit, jak dlouho si může dovolit své peníze blokovat a také jaké náklady jsou spojeny s přeměnou investic na hotové peníze.
Některá aktiva mají likviditu stanovenou smluvními podmínkami (dobou uložení u termínovaných vkladů, stavební spoření, atd.), ale ve většině případů je stupeň likvidity daného aktiva zpravidla determinován poptávkou a nabídkou po něm. Budeme-li chtít např. prodat nemovitost nebo starožitnost, o kterou nikdo nestojí, pak je její likvidita nulová a naše investice je nedobytná. Naopak poměrně vysokou likviditou se vyznačují otevřené podílové fondy, podílové listy je možné kdykoliv prodat investiční společnosti za aktuální kurs.

Každý investor by měl ve svém investičním portfoliu držet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotových peněz nebo vysoce likvidních aktiv.

 

riziko

 


Riziko obecně představuje stupeň nejistoty spojený v případě investování s očekávaným (budoucím) výnosem. Každý investor vnímá riziko jinak a zaujímá k němu jiný postoj.
• averze k riziku
• neutrální postoj
• sklon k riziku

Obecně platí, že investiční riziko klesá s prodlužující se délkou investičního horizontu a diverzifikací, neboli nákupem více druhů aktiv!

 

diverzifikace

 


Dosažení optimální investiční strategie je založeno zejména na vhodné diverzifikaci, tedy rozložení portfolia mezi nejrůznější typy aktiv. Optimální portfolio je pro každého investora odlišné, odvíjí se podle jeho finanční situace, osobních preferencí a hlavně tolerance vůči riziku. Jedním z nejhorších přístupů je tzv. „sázka na jednu kartu“ resp. pouze na jeden typ aktiv. Příkladem může být nákup jedné, zato zdánlivě výnosné akcie. Investice může sice přinést značné zisky, naproti tomu také velké ztráty. Protipólem a také špatnou variantou jsou zase jen osamocené bankovní vklady.
Diverzifikace je jednou z nejdůležitějších výhod investování do podílových fondů. Podílový fond je diverzifikován, protože vlastní mnoho různých cenných papírů.

„Skutečný investor je připraven na cokoliv. Ten kdo není investor, se bude snažit předvídat, co se kdy stane“ (Robert T. Kiyosaki)


Souvisejicí rubriky...

Proč investovat>>
Seznamte se s podílovými fondy>>
Penzijní fondy>>
Moderní investiční produkty>>

 

 

Jestliže nás chcete kontaktovat, můžete nás využít níže uvedeného formuláře!

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!