Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

rating

Posuzuje finanční situaci dané firmy včetně schopnosti splácet dluhy. Rating stanovují renomované agentury, které firmám přidělují známky ohodnocení."

Úpis cenných papírů

Umístění resp. prodej nově emitovaných cenných papírů stávajícím akcionářům, předem určeným osobám nebo široké veřejnosti za účelem navýšení základního jmění.

Reinvestiční riziko

Investujeme-li do pevně úročených cenných papírů s krátkou dobou splatnosti, nevíme předem, jaké budou úrokové sazby za rok nebo za delší dobu ode dneška. Tato nejistota ohledně budoucích výnosů se nazývá reinvestiční riziko. Pro většinu soukromých investorů nepředstavuje žádnou hrozbu, může však způsobit značné problémy institucionálním investorům. Během 90. let se například v Japonsku a ve Velké Británii vyskytlo několik pojišťoven, které kvůli špatné kalkulaci reinvestičního rizika zkrachovaly."

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Instituce, která je na základě povolení Ministerstva financí ČR oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím svých členů nabídku a poptávku cenných papírů, práv spojených s cennými papíry a derivátů. BCPP vznikla 24.11.1992.

Alfa koeficient

Koeficient, který měří rozsah, ve kterém cenný papír překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika (měřené beta koeficientem). Investice s pozitivním alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost, než předpokládal její rizikový stupeň (beta-koeficient). Záporný alfa-koeficient má nižší návratnost, než jakou předpokládal její rizikový stupeň."

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: