Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

NAV – Nett asset value

Čistá hodnota majetku ve fondu - tedy čisté obchodní jmění (ČOJ)."

Peněžní trh

Peněžní trh je podmnožinou finančního trhu a je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti kratší než jeden rok (krátkodobé dluhopisy, depozitní certifikáty, směnky, bankovní poukázky apod.).

Obligace (Dluhopis)

Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buď jednorázově nebo splátkami ve stanovených termínech. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře."

Investor

Subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

Úpis cenných papírů

Umístění resp. prodej nově emitovaných cenných papírů stávajícím akcionářům, předem určeným osobám nebo široké veřejnosti za účelem navýšení základního jmění.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: