Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
V našem pokračování seriálu „co všechno umí portfolio dle receptu iFondy.cz“ si představíme jeho Úvodní stránku. Co všechno na ní najdete, jak se v tom orientovat, co znamenají jednotlivé položky a nakonec ty nej „vychytávky“.

Náhled úvodní stránky naleznete v obrázku 1 

Jednotlivé položky budou doprovázeny příkladem na Sporotrendu, kterým jsme nakoupili dne 21.4.05 a část odprodali 21.4.07. Jednotlivé transakce naleznete v obrázku 2. 

Současná hodnota vyjadřuje aktuální stav otevřených pozic, tj. tržní hodnotu daného fondu nebo akcie, případně souhrnnou hodnotu celého portfolia.
Je výsledkem součinu všech aktuálně držených podílových listů a všech akcií vynásobený příslušným aktuálním kurzem. Rozepsání jednotlivých investic naleznete v tabulce Investice, kde je součet současné hodnoty jednotlivých položek roven položce Celkem.
Př. Portfolio Sporotrend má aktuálně ( k 22.4.08) 52 017,580 PL a kurz 1,670200. Výpočet je tedy
SH = 52 017,580 x 1,670200
SH = 86 879,762 Kč
Stejně postupujeme v případě jednotlivých fondů/akcií.

Investovaná částka nám zobrazuje prostředky vložené do portfolia včetně poplatků. Je počítána metodou FIFO, to znamená „první dovnitř, první ven“: jestliže provedete částečný prodej fondu, tak z výpočtu investované částky odpadá Váš nejstarší nákup a to včetně příslušného nákupního kurzu. Jinými slovy investovaná částka udává, kolik jsme investovali do konkrétního fondu nebo akcie případně ukazuje souhrnnou investovanou částku u otevřených pozic.
Je to součin současného počtu podílových listů/akcií kráte nákupní kurz, který najdeme v záložce Transakce.
Př. V tomto případě opět vezmeme aktuální počet PL a nákupní kurz, který najdeme v záložce Transakce. V případě poplatku vezmeme kurz s poplatkem (zajímá nás celková investice, tj. včetně poplatků).
IČ = 52 017,580 x 1,3304
IČ = 69 204,18843 Kč

Realizovaný zisk udává výnos (či ztrátu) u uzavřených pozic, tj. jakou hodnotu jsme již vydělali nebo ztratili u prodaných (odkoupených) transakcí, neboli kolik činil rozdíl mezi prodejní hodnotou a nákupní hodnotou. U každé takové transakce se tento parametr počítá metodou FIFO.
Matematicky je to prodaná hodnota mínus nákupní hodnota neboli kurz při prodeji násobeno počtem prodaných podílových listů méně kurz při nákupu násobeno počtem prodaných podílových listů.
Př. RL = 2,1601 x 23 147,080 – 1,3304 x 23 147,080
RL = 50 000 – 30 794,88
RZ = 19 205,12 Kč

Realizovaný zisk v procentech je relativní ukazatel zhodnocení dané uzavřené pozice. Tedy kolik nám již portfolio vydělalo u prodejních transakcí.

((prodejní hodnota/ nákupní hodnota) – 1) * 100
Př. RL v % = ((50 000/30 794,88) – 1) x 100
RZ v % = 68,37 %

Nerealizovaný zisk – vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou a celkovou investovanou částkou. Tedy kolik aktuálně vyděláváme (proděláváme). Jde o výnos, který bychom obdrželi, kdybychom prodali vše za aktuální ceny.

Matematicky vyjádřeno jako současná hodnota mínus celková investovaná částka neboli počet podílových listů násobeno aktuální kurz méně počet podílových listů kráte nákupní kurz.
Př. NZ = 52 017,580 x 1,670200 - 52 017,580 x 1,3304
NZ = 86 879,762 – 69 204,20
NZ = 17 675,562 Kč

Nerealizovaný zisk v procentech – Tato položka nám ukazuje procentuálně kolik aktuálně vydělává naše portfolio při současném kurzu ((současná hodnota/celková investovaná částka) -1) * 100. Neboli (((aktuální kurz * současný počet PL)/(nákupní kurz * současný počet PL)) – 1) * 100.
Př. NZ v % = (86 879,762/69 204,20) - 1) x 100
NZ v % = 25,54 %

Výnos p.a. – je počítán na základě iterační metody. Je dán dohromady seznam, ve kterém je zůstatek PL, nákupní cena, datum nákupu. Tento seznam se iteračním algoritmem snaží přiblížit celkové momentální hodnotě portfolia. Jde o průměrný roční výnos – tedy kolik dané portfolio např. na 5letém horizontu „nesla“ v průměru každý rok.

U současné hodnoty máme také uvedeno kolika procenty se podílí ta daná investice na celkové hodnotě portfolia a to při aktuálním kurzu. Např. při rovnoměrném zastoupení všech 4 fondů v portfoliu bude činit podíl každého ze 4 fondů 25 %.

Metoda FIFO - při odkupech u stejného fondu se postupuje od nejstaršího nákupu (včetně příslušného nákupního kurzu). Pokud jsme nakupovali postupně (např. při pravidelném investování) a při odkupu nám nestačí nejstarší nákup. Tak vezmeme část z předchozího nákupu před nejstarším včetně jeho nákupního kurzu atd.

Vychytávky

  • Historii nákupních a prodejních hodnot přepočtených do CZK (či jiné nastavené měny portfolia) naleznete v záložce „Transakce“
  • V záložce „Transakce“ naleznete nákupní a prodejní kurzy PL
  • Pokud jste zadal/a při nákupu nebo prodeji poplatek vždy berte při přepočtech v úvahu kurz s poplatkem.
  • Stav portfolia je souhrnem všech fondů i akcií v daném portfoliu
  • Pozn. U cizoměnových přepočtů aplikace sama počítá ke zvolenému datu patřičný měnový kurz. Nezapomínejte proto při svých výpočtech také zohlednit i změny kurzů měn - používejte vždy příslušný měnový kurz (platný buď při nákupu, pokud počítáte nákupní hodnotu, nebo platný při odkupu, pokud počítáte prodejní částku. Historii měnových kurzů najdete na stránkách ČNB, případně vývoj za poslední rok můžete nalézt na iFondy.cz v pravém sloupci dole. Zde si můžete měnové kurzy pomocí funkce ZOOM pěkně přiblížit :)
  • Aktuální kurz zjistíte tak, že najedete myší na název fondu. Vyjedete Vám bublina, kde kromě grafu a výkonností, naleznete i aktuální kurz fondu. Taktéž ho můžete nalézt v záložce „Struktura“.

 Portfolio najdete na starých známých stránkách www.ifondy.cz

 

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal  Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.