Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Investice do otevřených podílových fondů přináší spoustu výhod. Na následujících řádcích jsou vyjmenovány nejdůležitější z nich.

Dostupnost

Většina otevřených podílových fondů je dostupná široké veřejnosti. První investice do fondů lze uskutečnit v řádu tisíců korun, následné investice lze uskutečnit od několika stokorun (100-500Kč).

Profesionální správa

Majetek fondů spravují odborníci, kteří mají dostatek zkušeností a možností a informací na jejichž základě mohou učinit co možná nejkvalifikovanější investiční rozhodnutí.

Dostatek informací

Aktuální ceny (kurzy) podílových listů jsou denně uveřejňovány v denním tisku, na teletextu nebo na stránkách investičních společností. Můžete si je prohlédnout i na našich stránkách www.ifondy.cz nebo u členů asociace fondů a asset managementu www.afamcr.cz. Na stránkách investičních společností najdete také informace o dlouhodobé výkonnosti nebo o složení portfolia fondu.

Daňová výhodnost

Pokud podílník nechá prostředky ve fondu déle než 6 měsíců je jeho případný výnos osvobozen od daně (na rozdíl od termínovaných vkladů nebo penzijního připojištění, kdy je výnos zdaněn 15%)

Diverzifikace rizika

Fondy nakupují množství cenných papírů, poklesne-li hodnota jednoho cenného papíru pokles kurzu fondu se projeví jen velmi malým dílem případně je kompenzována růstem jiného cenného papíru v portfoliu.

Přístup na zahraniční trhy

S fondy se můžete podílet na růstu trhů, které jsou exotické a na které byste jako drobný investor neměl přístup a nebo byste musel podstoupit vysoké transakční náklady. Navíc fond disponuje celou škálou odborníků v jednotlivých regionech a máte tak dostatek informací o daném trhu.

Velký výběr

Existují množství investičních společností, které nabízejí širokou škálu podílových fondů různých typů, investičních zaměření, rizik nebo podílových fondů s různým investičním horizontem.

Vysoká likvidita

Podílové listy lze kdykoliv prodat zpět investiční společnosti za aktuální kurz a to bez jakýchkoliv sankčních poplatků. Investiční společnost má povinnost vaše podílové listy odkoupit do 15 dnů (zpravidla to bývá 3-14 dnů).

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal  Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.