Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Podílové fondy nejsou jedinými finančními produkty na českém trhu, existují i jiné produkty prostřednictvím kterých můžete své prostředky ukládat, spořit nebo investovat. Pojďme se nyní podívat na porovnání jednotlivých produktů s otevřenými podílovými fondy z hlediska jejich výhod a nevýhod.

Porovnání s bankovními vklady – ať už to jsou vkladní knížky, spořící účty, termínované vklad nebo prostě jen bankovní účty jedno je jisté - úrok je pevně stanovený a je tak nízký, že většinou nepřekročí inflaci, která v současné době činí přibližně 3%. Úrok na termínovaném účtu na 1 rok se pohybuje okolo 2% v závislosti na konkrétní bance a výši vašeho vkladu. Svým charakterem se bankovní vklady přibližují fondům peněžního trhu.

Výhody podílových fondů v porovnání s bankovními vklady

 • potenciálně vyšší výnos, u bankovních vkladů je mírně nižší než u fondů peněžního typu
 • výhodou je také likvidita, oproti většině bankovních vkladů můžete kdykoliv (ze zákona do 15 pracovních dnů) vybrat své prostředky bez hrozby sankcí,
 • výhodou podílových fondů jsou i daně, po 6 měsících jsou výnosy osvobozeny od daně z výnosů, kdežto např. u termínovaných vkladů je daň vždy 15%ˇz výnosů
 • výhodou podílových fondů je také větší možnost výběru investičního zaměření oproti bankovním vkladům, které investují vaše prostředky dost konzervativně většinou do vysoce likvidních dluhopisů

Nevýhody podílových fondů oproti bankovním vkladům

 • kolísavost výkonnosti podílových fondů
 • výnos není garantován (vklady nejsou předmětem náhrady z Fondu pojištění vkladů jako bankovní vklady)

Porovnání s životním pojištěním nebo penzijním připojištěním – je to především výhoda vyšší likvidity prostředků, u penzijního připojištění můžete vybrat prostředky v 60 letech, v případě sjednání výsluhové penze polovinu po 15 letech (peníze lze vybrat i dříve, ale ztratíte nárok na státní příspěvek a výnos a zaměstanecké příspěvky vám bude zdaněny 25%), podobně je to u životního pojištění, kdy v případě potřeby můžeme naspořené prostředky vybrat obvykle po 2-3 letech a výnosy se nám opět zdaňují vyšší sazbou (25%). Stejně jako u podílových fondů nejsou vklady u ŽP a PP garantovány státem.

Výhody podílových fondů jsou

 • vyšší likvidita vložených prostředků
 • nižší poplatky (u ŽP a PP jsou často skryté)
 • zdanění výnosů, které je po 6 měsících nulové, u ŽP a PP jsou výnosy zdaněny 15%, resp. 25% při předčasném výběru, díky zákonným podmínkám nízká pravděpodobnost ztráty vložených prostředků
 • možnost výběru investičního zaměření a rizikovosti fondu (neplatí IŽP), naopak KŽP a PP investují ze zákona konzervativně
 • oddělené účetnictví investiční společnosti a podílového fondu

Nevýhody PF oproti ŽP a PP

 • státní podpora, u PP státní příspěvek a daňové úlevy a odpočty, u ŽP možnost snížení daňového základu
 • garance výplaty pojistné částky na konci pojištění nebo garantované zhodnocení pojistné rezervy (netýká se IŽP a PP)

Srovnání podílových fondů se stavebním spořením – stavební spoření patří mezi oblíbené české spořící produkty především díky štědré státní podpoře (dnes max.3000Kč/do roku 2004 max. 4500Kč) a možnost odečíst si úroky z úvěru ze základu daně. Nevýhodou stavebního spoření je nižší likvidita (6 let, u starých smluv do roku 2004 5 let jinak ztrátu státních příspěvků a sankce 0,5% z cílové částky).

Výhody podílových fondů oproti stavebnímu spoření

 • vyšší likvidita
 • možnost potenciálně vyššího zhodnocení (výnosnost prostředků ve stavebním spoření okolo 6%, akciiových fondů okolo 10%)
 • větší výběr investičního zaměření

Výhody stavebního spoření oproti podílovým fondům

 • garance vkladů (do výše 90% max. 25 000 euro)
 • osvobození od daně z výnosů
 • státní podpora

Diskuze

poplatky u PP Petr 03. 3. 2010 17:04
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.