Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Jiří Musil,obchodní ředitel Credit Suisse v ČR v rozhovoru přibližuje strategii fondů Credit Suisse nabízených v ČR, a investiční společnosti jako celku.

 

Jiří Musil (34): vystudoval VŠE, v sektoru financí působí již více než 10let. V roce 2007,

po 8 letech strávených v BNP Paribas, přešel do švýcarské banky Credit Suisse, kde jako obchodní ředitel Credit Suisse Asset Management ČR zodpovídá za distribuci pro retail i instituce v rámci České republiky, Slovenska a Slovinska. K jeho koníčkům patří zejména historie, ekonomie, hudba, golf a turistika.

 

 

1.       Na Váš přesun z BNP Paribas do Credit Suisse (CS) se Vás ptá asi každý, ale přece jen, co definitivně rozhodlo o tom, že jste se rozhodl přesídlit z francouzské banky do švýcarské?

 Určitě větší volnost, která byla dána tím co jednotlivé společnosti na českém trhu plánovaly. Na jedné straně reprezentační kancelář s jen velmi malou možností přizpůsobovat produkty, na druhé straně lokální investiční společnosti s globálním krytím, kde svoboda výběru produktů je mnohem vyšší. Také se mi líbili někteří portfoliomanažeři z Credit Suisse, jako např. Raphael Kassin, Cezar Perez nebo Petr Holinsky, kteří patří ke špičkám ve svých oborech.

  

2.       V čem vidíte hlavní rozdíl pro české investory mezi oběma společnostmi v oblasti podílových fondů?

 BNP Paribas je velmi silná v dluhopisech, peněžních trzích, v případě akcií jsem vždy obdivoval jejich kvantitativní přístupy. Credit Suisse je silná v akciích a alternativních produktech.

 

 

3.   Fondy CS se dlouhou dobu prodávaly pouze prostřednictvím pobočkových sítí některých vybraných bank, ale nyní jste se dohodli na externí distribuci se společností Conseq IM, která je významným partnerem téměř všech poradenských sítí v ČR. Proč tato poměrně významná změna ve strategii prodeje? Čím myslíte, že by se fondy CS mohly v již tak dosti bohaté distribuční nabídce fondů prodávaných přes Conseq prosadit? Jaký vidíte potenciál v tomto rozšíření distribuce podílových fondů mezi finanční poradce a myslíte, že se tak může zvýšit popularita fondů CS mezi českými investory?

 Stále je třeba hledat nové cesty a sektor poradců je podle mě do budoucna velmi perspektivní. Poradci jsou stále sofistikovanější a sektor využívá stále více neustále bohatnoucích lidí, kteří
si uvědomují že udržet bohatství je zrovna tak těžké jako ho vytvořit. Roste poptávka po službách privátního bankovnictví a po službách finančního poradenství.

 My zaujmeme pokud přineseme něco nového. Alternativy, takové  produkty, které budou reagovat
na potřeby českého investora. Takovými produkty může Credit Suisse obohatit český trh. A Credit Suisse takové produkty má. Lidé touží zajistit svůj majetek a o tom jsou podílové fondy. Stále více
si budou lidé uvědomovat, že zajistit pouze nominální sumu majetku a pak se dát všanc ruletě skrze zajištěné produkty také není zrovna efektivní řešení.

 Lidé si budou stále více uvědomovat, že je třeba zajistit se před různými druhy rizik. Riziko inflace, které ničí naše úspory (ta samá pětistovka v čase ztrácí na hodnotě), ale také riziko hospodářského růstu (které mění spotřební zvyky a průměrný standard s hospodářským rozvojem stojí stále větší počet pětistovek i kdyby inflace nebyla). Riziko relativního chudnutí vyspělého světa oproti rozvíjejícímu se světu a všechny různé aspekty, které s tím souvisí. Riziko spojené se stále rostoucí světovou poptávkou po komoditách a energiích, rizika spojená s regionální politickou, hospodářskou a klimatickou situací, atd...

 Lidé budou hledat způsoby jak toho dosáhnout. A naším cílem je přinášet takové produkty, které tato rizika budou pokud možno co nejvíce řešit. 

 Co se potenciálu týče – ten tam vidíme ohromný, jinak bychom to nedělali. I když víme, že to nebude ze dne na den. Zatím my Češi jako investoři stojíme na samotném začátku.  

 

4.       Jak se v současné době (při vysoké kolísavosti a nervozitě na trzích doprovázených výraznými „slevami“ na akciích) daří prodávat fondy CS?

 Prodeje našich aktiv jsou v souladu s našimi plány. Prodeje rizikovějších aktiv zpomalily, ale byly vyváženy lepšími prodeji méně rizikových aktiv.

 

5.       Na Vašich stránkách (www.credit-suisse.cz) jsem nalezl více než 170 lucemburských fondů
(v 7 měnách - EUR, USD, CHF, CZK, GBP, CAD a AUD a několika investičních třídách) a 4 české fondy CS. Co byste doporučil investorům pro snadnější orientaci v této opravdu široké nabídce, nebo alespoň, kterých investičních tříd
(pozn. písmenko za názvem fondu – např. B, R atd.)
by si měli všímat?

 Třídy zainvestovatelné klienty jsou ty s písmenkem B a R. B znamená klasickou třídu v základní měně (např. když půjde o americké akcie, tak třída B je v USD). Třída R je tzv. měnově zajišťovaná třída (takže když uvidíme fond na americké akcie a bude označen písmeny „R EUR“, tak jde o třídu zajišťovanou do EUR.) Aplikujeme metodu zajištění celého objemu aktiv ve fondu. Švýcaři mají v podstatě každý fond, jak v referenční měně, tak hedgovanou třídu do švýcarského franku. My Češi a Švýcaři řešíme podobný problém. Švýcaři si uvědomují, že musí diverzifikovat do zahraničí, aby
se chovali racionálně (jako že Švýcaři jsou velmi racionální), ale zároveň nemají rádi měnová rizika, případně si je rádi řídí sami. Tak museli vytvořit třídy R, kde se investuje do cizích aktiv, ale bez měnového rizika. Odtud už byl krůček k tomu, abychom vytvořili R třídy v CZK pro některé vybrané fondy.

 

6.       Mezi fondy CS chybí zajištěné fondy, které jsou tolik oblíbené u českých investorů. Neuvažujete
o jejich zavedení?

 Éra tzv. zajištěných fondů skončila ve Švýcarsku někdy v 90. letech. Credit Suisse Asset Management zajištěné fondy moc nenabízí. Avšak v rámci nabídky máme fond tzv. chráněný, kde
se chrání 90 % nejvyšší hodnoty fondu, ale zachovává se aktivní management. Samozřejmě jsme v rámci naší divize investičního bankovnictví schopni dodat klientovi zajištěný strukturovaný produkt na míru, ale není to naší prioritou.

 

7.       Které z fondů byste chtěl vyzvednout, jelikož tyto fondy vyčnívají v rámci své konkurence?
O kterých si naopak Vy osobně myslíte, že by mohly být základním kamenem či zajímavým doplňkem většiny portfolií českých investorů?

 Určitě doporučuji se podívat na naše globální tématicky zaměřené fondy. Upozornil bych na indexový komoditní fond. Skvělý tým máme i na evropské akcie a určitě fond, který vysoce převyšuje je náš dluhopisový fond zaměřený na rozvíjející se trhy. Velmi zajímavý je také náš fond fondů zaměřený
na světové akcie.

Právě fond zaměřený na světové akcie by měl představovat základní kámen všech dynamických portfolií. Pokud jej doplníme o namíchané dluhopisové portfolio (složené jak z českých dluhopisů, tak dluhopisů rozvíjejících se trhů a korporátních dluhopisů) a další alternativy jako jsou komoditní a nemovitostní fondy tak se můžeme dostat k velmi pěknému portfoliu. Takové pak můžeme ředit dle potřeby fondem peněžního trhu.

Naše fondy v poměrně přehledné podobě je možné na mapě Credit Suisse fondů (ke stažení zde).

Fondy jsou roztříděny do přehledné tabulky, v níž si stačí kliknout na fond a dostanete se přímo na stránku příslušného fondu. Barevně jsou označeny ty fondy, které jsou nějakým způsobem výjimečné.

 

8.       V nabídce lucemburských fondů jsem našel 2 fondy v českých korunách, fond fondů
CS MF Constellation Global R CZK a dluhopisový fond CS BF Emerging Markets R CZK. Jedná se o fondy opravdu zajištěné do českých korun anebo pouze o fondy denominované v CZK
(pozn. korunově vyjádřené fondy)
?

 Jedná se opravdu o zajištěné fondy  do českých korun. Zajištění je plné. To znamená, že téměř stejného procentuálního výnosu jako dosahuje fond v základní měně má i takto zajištěný fond v české koruně. Liší se pouze o rozdíly v úrokových sazbách mezi jednotlivými měnami a spready. V obdobích, kdy jsou korunové sazby vyšší než sazby v referenční měně bude mít fond v korunách
i lepší procentuální výsledek než základní fond.

  

9.       Můžete nám oba výše uvedené fondy alespoň trochu přiblížit a popř. i poradit v tom, jakou roli by oba zmíněné fondy měly hrát v jednotlivých portfoliích?

 Fond CS MF (Lux) Constelation Global R CZK je globálně zaměřený akciový fond fondů. Je tedy vystaven jednak globálním akciovým trhům a dále lidskému prvku - portfoliomanažera. Globální akciové riziko nás jistí před rizikem jednoho teritoria (které je vystaveno rizikům, jak politicko- ekonomickým, tak rizikům lokálních přírodních katastrof). Právě Češi by měli mít pochopení pro riziko teritoria, protože si na vlastní kůži zažili, jak se z jedné z nejbohatších zemí světa během tak krátké doby díky politickému riziku stala jedna z nejzaostalejších zemí, která v podstatě přišla o svůj kapitál.  

 Nákupem světových akcií řešíme naši účast na světovém hospodářském růstu. Akcie mají dlouhodobou tendenci růst o 4 – 6 % více než dluhopisy a při dlouhodobém investování se bez akcií neobejdeme. Zároveň fond neinvestuje přímo, ale vybírá si různé portfoliomanažery hlavně z řad malých specializovaných správcovských firem – tzv butiques.

 Otázkou u jakéhokoliv světového akciového fondu je vždy jak rozložit rizika – do jakých regionů či sektorů? A co je velmi zajímavé, že podílových fondů je v podstatě ještě více než samotných akcií a každý představuje jedinečnou kombinaci výnosu a rizika. Když si seřadíme jednotlivé fondy za každý region  od nejlepší až po nejhorší, pak zjistíme, že je v podstatě jedno v jakých regionech jsme byli, pokud jsme ovšem vybrali toho správného manažera. Jinými slovy výběr manažerů je stejně důležitý jako výběr regionů. A našemu fondu se daří vybírat ty správné manažery o čemž svědčí výkonnost, která je lepší než mnohé světově zaměřené single fondy. Fond se nám moc líbil a vybrali jsme ho mezi naše klíčové produkty pro český trh a vytvořili jsme třídu zajištěnou do CZK.

 Druhým fondem je CS BF Emerging Market R CZK. Jedná se o dluhopisový fond, který se ovšem zaměřuje na dluhopisy rozvíjejících se zemí jako jsou země v Latinské Americe, Africe, Asii a Východní Evropě – tedy tzv. vysokovýnosové dluhopisy. Jeden z nejvýznamějších trendů, který v současné době zažíváme je přesun politické a hospodářské moci od euroatlantické civilizace směrem k rozvíjejícím se zemím. A opět dlouhodobý investor musí hledat způsob jak se proti tomuto trendu zajistit. Může buď přímo prostřednictvím akcií na rozvíjejících se trzích nebo nepřímo prostřednictvím akcií globálních společností z vyspělých trhů, jejichž zisky jsou generovány na rozvíjejících se trzích anebo může jít právě přes dluhopisy rozvíjejících se zemí. Vzhledem k tomu, že trend  růstu rozvíjejícíh se zemí je velmi významný a dlouhodobý investor ho nemůže opomíjet, je náš fond z tohoto pohledu velmi užitečným nástrojem dlouhodobého zajištění.

 Dluhopisy rozvíjejícíh trhů jsou protiváhou akciím, ale i dluhopisům vyspělých trhů. Jejich správné použití v portfoliu by mělo mít účinky na snížení celkové volatility a tudíž přiblížení se k vysněnému cílu investorů – co nejvyšší výnos za co nejnižší riziko. I tento fond máme zajištěn do CZK.

 

10.   Když se ještě vrátím k dluhopisovému fondu, tak bych Vás chtěl poprosit, zda-li nám můžete stručně představit jednoho z „hvězdných“ manažerů v rámci Credit Suisse pana Raphaela Kassina?

 Raphael Kassin patří mezi velmi aktivní manažery a v oblasti dluhopisů rozvíjejících se zemí mezi vůbec nejlepší na světě. Je to Brazilec s americkým vzděláním pracující v Londýně, který miluje cestování a poznávání lidí. Jeho metoda je v podstatě jednoduchá. Nespoléhá se na statistická čísla a na zažité představy Evropanů a Američanů o zbytku světa. Než se rozhodne nakoupit dluhopisy té které země, komunikuje s jejími obyvateli a to na mnoha úrovních. Od obyčejných lidí až po investiční bankéře. Má velmi dobré komunikační schopnosti a velmi dobrou schopnost empatie. Hledá rozdíly v ocenění dluhopisů trhem a jak by je ocenil on sám. Svět dluhopisů rozvíjejícíh se trhů nezná Raphael pouze z perspektivy portfolio manažera, ale ještě dříve téměř 10 let s těmito dluhopisy obchodoval a díky tomu zná i psychollogii obchodníků a investorů. Jestliže objeví rozdíl mezi cenou dluhopisů na trhu a jeho vlastním odhadem zaměřuje se na okamžik, kdy ostatní investoři tento rozdíl začnou rozpoznávat také a tehdy investuje, a to velmi silně. Jeho strategie je o něco volatilnější než benchmark, ale daří se mu ho dlouhodobě velmi silně překonávat.

 

11.   Mimo korunových fondů bych se rád zastavil i u komoditního fondu CSF DJ-AIG Commodity Index Plus, který nabízíte hned ve 3 měnách (EUR, USD, CHF). Investuje tento fond opravdu
do komodit či „jen“ do akcií firem zaměřených na jednotlivé komoditní oblasti? Jak přesně takový fond funguje a co konkrétně nakupuje?

 Tento fond investuje prostřednictvím derivátů přímo do komodit. Kopíruje index DJ AIG Commodity Index. Komodity v tomto indexu jsou poměrně rovnoměrně rozloženy. Zhruba třetina představují energetické suroviny (ropa, plyn), kolem třetiny je v kovech (jak vzácných tak průmyslových) a zbytek je v zemědělských komoditách.

 

12.   Vzhledem k tomu, že v ČR jsou pouze 2 podílové fondy zaměřené přímo na komodity, ten Váš a Pioneers Fund – Alpha Commodities, můžete nám je alespoň trochu porovnat, popř. říci, proč volit fond CSF DJ-AIG Commodity Index Plus?

 Náš fond je čistý indexový fond. O rozložení portfolia v komoditách rozhoduje ustálené pravidlo,
na kterém je index založen. V případě Pioneerovského fondu se jedná o manažerskou aktivní strategii. Výnos obou fondů se tedy bude vždy lišit a každý se bude chovat svým způsobem v různých periodách hospodářských cyklů.

 

13.   Jakou váhu by podle Vás měly zaujímat komodity v dlouhodobějších vyvážených portfoliích?

 Komodity mají dlouhodobě vlastnost chovat se odlišně od akcií a díky tomu vyrovnávají výnosy celkového portfolia. Je to také nástroj, kterým se chráníme proti inflaci, protože růst cen komodit je jedním z faktorů inflace. V současné době také působí faktory zvýšené poptávky z rozvíjejících
se zemí a také finanční faktory. Všeobecně se hovoří o váze někde mezi 5 – 10 % u dlouhodobých portfolií.

 

14.   Plánujete v rámci nabídky v ČR zařazení některých nových fondů, které mohou ještě doplnit již tak dosti široký seznam fondů CS?

 Určitě plánujeme. Neustále přichází nové informace, nové přístupy a my musíme reagovat. Jen
za posledních 10 let se svět podílových fondů velmi změnil a tak to půjde samozřejmě dál.

 

15.   Co byste doporučil investorům v tomto vysoce volatilním období a jaký scénář budoucího vývoje požadujete za pravděpodobný?

 Já nemohu doporučovat, můžu mít pouze vlastní názory. Volatilní období vždy ukazuje, jak důležité je být dobře diverzifikován. To současně období charakterizované zvýšenou inflací také ukazuje, jak je zajištění jen nominálního majetku (té pouhé pětistovky) nedostatečné. Současná krize pomine a budoucí vývoj budou ovlivňovat, jak klimatické změny, tak geopolitické faktory. Pokud člověk investuje dlouhodobě, tak by ho spíše měly zajímat tyto věci než se každý den oddávat emocím nad zveřejněnými kurzy akcií.

 

16.   Jak investujete své volné prostředky Vy osobně ?

 Finanční prostředky rozděluji na dvě skupiny. Ty které spořím pro nějaký krátkodobý až střednědobý cíl (typu od letní dovolené přes rekonstrukci bydlení až po nákup nějakého dlouhodobého zboží). Tam obvykle používám peněžní fondy a případně jen mírně přidám trošku rizika. Pak mám druhou skupinu prostředků bez nějakého účelu (respektive určitě je to stáří, ale může to být třeba také dědictví – koneckonců i naši předkové nám zde něco zanechali) a tam investují dlouhodobě. V současné době cíluji výnos někde kolem 7,5 % p.a. (s předpokladem že dlouhodobý hospodářský růst společně s inflací se bude pohybovat pod touto hranicí). To portfolio je velmi široké od nemovitostí přes akcie, komodity, hedgefondy, dluhopisy až po umění. Rozhodně nevěřím, že by portfoliovými investicemi mohl člověk nějak zbohatnout. Ty jsou opravdu jen k zajištění hodnoty majetku.

  
Děkuji za rozhovor.

 V případě dotazů na pana Musila, zájmu o bližší informace či přímo o investice do fondů Credit Suisse nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže umístěného kontaktního formuláře nebo přímo na e-mailové adrese poradenstvi@kzfinance.cz.

 

 

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek