Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Patrik den Besten, manažer fondu ING Invest Materials poskytuje odhad důsledků recese USA na globální trh s komoditami.

Patrik den BestenPatrik den Besten se zabývá především otázkou, zda-li je situace na komoditním trhu zapříčiněna spekulacemi ze strany investorů, nebo jedná-li se opravdu o růst nastartovaný nedostatečnou nabídkou. Tento portfolio manažer má rád odvážené investice, ze kterých prozatím vychází jako vítěz.

Graf vývoje kurzu fondu ING Invest Materials za období posledních 12 měsíců

ING Invest Materials (12 měsíců) 

zdroj: www.ifondy.cz

 

Myslíte, že tato rally skončí ? Někteří analytici jsou toho názoru, že spekulace na trhu s nerostnými surovinami povedou k vytvoření investiční bubliny?

Ceny nerostných surovin jdou v ruku v ruce s industrializací rozvíjejících se trhů, v tomto směru tedy očekáváme pozitivnější scénáře. Ve srovnání s minulými periodami nám může dělat i menší starosti dominový efekt recese ekonomiky USA. Právě recese v USA nastartovala v roce 2001 silný hospodářský růst Číny. Právě k ekonomikám rychle se rozvíjejících států se nyní pomalu přesouvá těžiště světové poptávky po nerostných surovinách.
V celosvětovém měřítku připadá na Čínu mnohem větší podíl celkové poptávky po nerostných surovinách než na USA, na což reagují trhy velmi citlivě.
Vzhledem k nízkým cenám komodit v 80. a 90. letech se navíc nevyplatilo investovat do nových nalezišť. Toto „zaváhání“ společně s neuvěřitelným vzestupem zemí BRIC vedlo k situaci, kdy již nabídka na světových trzích není schopna plně uspokojovat poptávku.

Bude globální trh s nerostnými surovinami další bublinou?

Cena některých nerostných surovin a jejich akcií může IT – bublinu připomínat. Jsem ovšem toho názoru, že poptávka zapříčiněná dlouhodobým trendem urbanizace a rozvoje infrastruktury bude hnát ceny komodit ještě výše. Na straně nabídky navíc panuje nedostatek kvalifikované pracovní síly a kvalitní infrastruktury (přístavy, železnice apod.) Dalším negativním faktorem, se kterým se bude muset tento sektor vypořádat jsou chybějící úspěchy při hledání nových nalezišť a udržování jejich kvality. Také proto se nemůže nabídka v brzké době přizpůsobit poptávce. Navíc v době největší slávy technologického průmyslu byl trh neustále zaplavován novými emisemi akcií, v tomto jsou nerostné suroviny v mnohem lepší pozici. Důlní společnosti naopak vykupují své akcie zpět a zvyšují dividendy. Spekulace na tvorbu akciové bubliny tedy nejsou v době nedostatečné nabídky na trhu na místě.

Jak se budou podle Vás trhy dále vyvíjet?

V otázce budoucího vývoje tohoto sektoru jsme velmi optimističtí. Nakupování akcií firem z těžebního průmyslu je důkazem naší důvěry v dlouhodobou perspektivu tohoto oboru.

Které nerostné suroviny jsou cenově nadhodnoceny a proč ? Které nerostné suroviny jsou cenově podhodnoceny a proč?

V rámci našeho fondu se koncentrujeme především na hornictví, které má souvislost s urbanizací a trendy v infrastruktuře. V portfoliu zachováváme ovšem i společnosti z jiného oboru. Pozitivní vývoj ceny očekáváme u platiny, u které sice nabídka pokrývá poptávku, už nyní mají ovšem exportéři této suroviny z jižní Afriky problémy s energetickou náročností těžby této suroviny a do budoucna se očekávají výpadky v zásobování tímto kovem. Méně optimistický jsem u vývoje ceny niklu, zinku a hliníku.

Globální akciové trhy jsou bez nálady. Světový hospodářský růst budou pravděpodobně držet při životě země s velkými zásobami nerostných surovin, zejména pak rychle se rozvíjející ekonomiky jako Indie, Čína, Brazílie, Argentina, Mexiko a země východní Evropy. Bude to však stačit?

Přesouvání těžiště světového hospodářství z USA k novým trhům je fenoménem současné doby. Rozvíjející se ekonomiky tak začínají plnit roli stabilizátoru v globální ekonomice. Díky vysokým cenám nerostných surovin mohou dosáhnout ekonomiky těchto států přebytkového rozpočtu. Tento přebytek může být následně použit ke konsolidaci ekonomiky. Na této situaci mohou vydělat i ostatní země, čímž by měl být dopad recese v USA na globální ekonomiku utlumen. Větší dopad recese ekonomiky USA ovšem lze očekávat například v Japonsku či Velké Británii. Rizikem pro nové ekonomiky může ovšem být zanikající deflační efekt a první příznaky inflace způsobující tlak na růst mezd, který bude nadále hnát ceny nerostných surovin směrem vzhůru.

Zdroj: ING, www.ing.de

Překlad a úpravy: Petr Rozkošný pro FondMarket.cz

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek