Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Od roku 2003 výkonný ředitel PR agentury ComArt CZ. Předtím dlouhodobě pracoval jako novinář, a to především v Hospodářských novinách. V letech 1993 - 98 v Praze v jejich příloze Burzovní noviny a v letech 1998 - 2003 jako zpravodaj pro Zlínský a Olomoucký kraj. Svoji novinářskou praxi začínal v roce 1991 v ekonomické redakci Českých a moravskoslezských zemědělských novin.