Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Společnost ABN AMRO přináší konzervativním investorům produkt, který při zajištění hodnoty jejich investice, se zároveň snaží o dosáhnutí zajímavých výnosů. ABN AMRO Target Click Fund (TCF) je velmi podobný klasickým programům životního cyklu, ale má svá určitá specifika. Tyto specifika ho přibližují zajištěným fondům.

Představení fondu

Target Click Fund (TCF) je kombinací click fondu (typ zajištěného fondu, který průběžně uzamyká výnosy)  a fondu životního cyklu - jehož základním principem je přesun investice klienta s blížícím se koncem investičního období od více rizikových aktiv k méně rizikovým.

Technický popis fondu a podobnosti s ostatními typy fondů

Fond zajišťuje vložený vklad investora při konci investičního horizontu. Tímto se fond podobá zajištěným fondům. Fond také využívá pravidelného uzamykání předchozích výnosů (princip zaklikávání je názorně zobrazen v grafu 1). Toto zamykání provádí vždy na konci měsíce je-li hodnota v aktuální „click okamžik“ vyšší než poslední zajištěná hodnota. Ke konci investičního období dostane investor nejvyšší zakliknutou hodnotu a to i v případě, že aktuální hodnota na trhu bude nižší. Tímto mechanismem zaklikávání výnosů se fond podobá klasickým click fondům. Další vlastností fondu tentokráte typickou pro realokační programy je po postupné přesouvání majetku fondu z více rizikových aktiv (akcie) do méně rizikových (dluhopisy). Tato realokace probíhá podle počtu let zbývajících do konce doby trvání fondu (v grafu 2 naleznete srovnání fondu TCF s ostatními konkurenčními produkty).
 

Graf 1TCF - Princip zaklikávání

 Graf 2 Srovnání fondu TCF s konkurenčními produkty 

 

Aktivní složka fondu
 • pokud dojde k zakliknutí nové nejvyšší hodnoty fondu okamžitě se sníží váha pákových nástrojů a zvýší se váha dluhopisů tak, aby nová hodnota byla zajištěna ke dni splatnosti fondu
 • jednou ročně provádí manažer fondu realokaci jednotlivých instrumentů na určené váhy podle toho kolik let zbývá do konce doby trvání fondu
 • s blížícím se termínem splatnosti TCF dochází ke snižování akciové složky až na 100 % dluhopisové části těsně před koncem investičního horizontu (přehled vah instrumentů v jednotlivých letech si můžete prohlédnout v tabulce 3)
 • aktivní složka je kombinací derivátových instrumentů a hotovosti a investuje především do vyspělých trhů (EU, USA, Japonsko a další)
 • fond využívá také finanční páku (cca 2,5) díky níž se možnost participovat na akciových trzích může pohybovat nad 100 %.
Pasivní složka fondu
 • představuje bezpečné dluhopisy a slouží k zajištění hodnoty na konci doby trvání fondu
 • podíl pasivní složky se s blížícím se koncem investičního horizontu snižuje
 • ke konci doby trvání fondu se zvyšuje četnost uzamykání výnosů

Flexibilita a likvidita

Fond je velmi flexibilní co se týče možnosti investovat. Investor si může vybrat, zda chce investovat měsíčně či čtvrtletně a zvolit si výši pravidelné platby. Minimální jednorázová investice je 25 000 Kč a pravidelně lze investovat již od 500 Kč. Kdykoliv může investovat mimořádnou platbu. V případě nepředpokládané finanční tísně není problém část či celou dosavadní investici bez poplatků odprodat. Investor má také možnost úpravy výše investice v průběhu spoření. Další výhodou je široký výběr investičního horizontu ( 2008 až do roku 2054).

Poplatky

TCF si účtuje poplatky na vstupu zatímco na výstupu jsou nulové. Při placení vstupního poplatku u pravidelných plateb máte na výběr ze 3 variant. Dalším poplatkem je 300 Kč ročně za správu investičních nástrojů - pouze u pravidelného investování. V případě jednorázových investic tento poplatek není uplatňován.

Způsob platby vstupního poplatku

 

 • jednorázově z první (navýšené) investice - zvýhodněná sazba
 • postupně z prvních pravidelných investic až do splacení vstupního poplatku - zvýhodněná sazba
 • pravidelně z každé pravidelné investice - standardní sazba

Společnost dává slevu v případě předplacení vstupního poplatku slevu (viz. tabulka 1) a to od 0,5 % do 1,55 %. V tabulce 2 si pak můžete prohlédnout výši sazeb u jednorázových investic.
 

Tabulka 1 Vstupní poplatky ( v % ) - Pravidelné investice

 

Tabulka 2 Vstupní poplatky ( v % ) - Jednorázová investice

 

Tabulka 3 Váhy jednotlivých aktiv ( v % )


Výhody fondu

 • zajištění vstupní investice (100 %) ke dni splatnosti fondu
 • pravidelné uzamykání výnosů
 • postupné automatické snižování rizikovosti fondu
 • vysoká flexibilita programu (mimořádné vklady, výběry, změny výše plateb...)
 • pravidelné rebalancování - vyrovnávání akciové, dluhopisové a hotovostní části do správných poměrů podle doby trvání fondu
 • nízký manažerský poplatek: 1,25 % p.a.
 • možnost nákupu zisku (nákup fondu při nižší hodnotě než je poslední zakliknutá)
 • možnost nakoupit fond za nižší aktuální kurz než je poslední zakliknutá hodnota (nákup zisku)

 

Nevýhody fondu

 • není zajištěno kurzové riziko (fond je veden v EUR)
 • zajištěná hodnota se vztahuje pouze k dodržení investičního horizontu
 • finanční páka může působit i opačným směrem
 • roční poplatek za vedení evidence investičních nástrojů: 300 Kč ( v případě pravidelného spoření)

 

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.