Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Uvažujete o dlouhodobém pravidelném investování? Vadí Vám nízké výnosy penzijních fondů? Nejste spokojeni s tím, že se ke své investici nedostane dřív než na stará kolena? Chtěli byste znát poplatkovou strukturu Vaší investice? Potom jsou následující informace určeny právě Vám.

Cílem programu je nabídnout alternativu k penzijním fondům při zachování likvidity

Horizont Invest je investiční program životního cyklu. To znamená, že program s blížícím se koncem investičního horizontu přelévá prostředky investora z více rizikových aktiv (akcie) do méně rizikových aktiv (dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Je to z důvodu toho, aby byl investor ochráněn před případnou korekcí na akciových trzích v posledních letech svého investování. Např. investor bude investovat do globálních akcií po dobu 15 let. Hodnota jeho investice půjde nahoru v řádu desítek procent a investor se již bude těšit na to, jak s penězi naloží např. exotická dovolená, koupě luxusního automobilu nějak věhlasné značky. Poté však přijde v posledních 2 letech k silné korekci ( které zákonitě po obdobích růstu přicházejí ) a investorovi umaže z jeho investice třeba třetinu nebo polovinu peněz. Ten pak namísto exotické dovolené pojede třeba "jen" k Jadranu a nebo si místo luxusního automobilu věhlasné značky pořídí nějakou ojetinu...

Produkt je vhodným produktem pro pravidelné investování a vznikl jako alternativa k penzijním fondům. Ty ze zákonných požadavků musí investovat velmi konzervativně (nesmí v žádném roce připsat investorům záporný výnos – pozn. autora) a proto nejsou vhodné pro dlouhodobé ukládání peněžních prostředků. Tuto nevýhodu stát kompenzuje pomocí státního příspěvku bez níž by penzijní fondy nepřežily na investičním trhu a musely by se buď změnit v podílové fondy nebo v pojišťovny.

V případě investičního programu Horizont Invest si investor zvolí cílovou dobu po kterou investovat, dále si zvolí typ portfolia ( má na výběr ze 3 typů a to Dynamické, Růstové a Vyvážené), které je nejbližší jeho investičnímu profilu a dále už se nemusí o nic starat. Horizont Invest vše učiní za něj: pravidelně rebalancuje portfolio a posledních 10 let realokuje prostředky do méně rizikových aktiv. V případě Dynamického portfolia posledních 10 let, posledních 7 let v případě Růstového portfolia, poslední 4 roky v případě Vyváženého portfolia.

Tabulka 1 Aktuální složení portfolia z fondů Conseq, Templeton a Parvest v programu Horizont Invest


Jedná se o velmi jednoduchý a transparentní produkt, investor dopředu ví, jaký poměr mezi akciemi a dluhopisy (případně peněžní trhem) v jeho portfoliu v jednotlivých letech bude. Např. v případě Dynamického portfolia v horizontu více než 10 let bude 100% portfolia umístěno v akciích. V 6. roce od konce programu se portfolio překlápí do konzervativnější podoby, tedy činí 50% akcií a 50% dluhopisů. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že jde o mechanickou záležitost, to je však pravda jen do určité míry. Manažer fondu si ponechal určitou volnost a to v případě výběru fondů, ty nejsou ve smlouvě vyjmenovány a manažer tak může vybrat do portfolia fondy, které uzná momentálně za vhodné. Ovšem i zde existuje určité omezení. Smlouva manažerovi nařizuje vést konzervativní část tj. dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu v referenční měně CZK ( z důvodu neumazávání zisků posilující korunou). Tudíž si manažer zajistí přísun prostředků do „svých fondů“. Dalším fondem, který má „předplaceno“ místo v portfoliu je Conseq Invest Akciový. Zbývají tak 3 fondy ze skupin Franklin Templeton a Parvest, které může manažer do fondu přidat. Jejich aktuální výběr si můžete prohlédnout v tabulce 1. Další částečnou volnost má manažer v tom, že je sice daný poměr mezi jednotlivými typy fondů, ale od tohoto poměru se může odchýlit maximálně o 5%. Investici lze kdykoliv ukončit a peníze vybrat stejně jako u ostatních otevřených podílových fondů. Investice je tudíž plně likvidní.

Předplacený vstupní poplatek a manažerský poplatek

Manažerský poplatek můžeme brát jako náklady investiční společnosti na obhospodařování jednotlivých typů portfolií. Jde tedy o náklad na pravidelné nebalancování portfolia a na realokaci (tzv. „zkonzervativňování“ ) posledních 10 let investice. Výše manažerského poplatku činí 0,5% p.a. Tento poplatek je strháván čtvrtletně a je počítán z průměrné hodnoty portfolia. Kromě tohoto poplatku za obhospodařování portfolia jsou samozřejmě hrazeny manažerské poplatky u jednotlivých fondů, jejich výše si můžete prohlédnout v tabulce 2.

Tabulka 2 Sazby manažerských poplatků jednotlivých fondů

Předplacený vstupní poplatek je hrazen předem (obdobně jako u stavebního spoření) a to spolu s první investicí. U předplaceného vstupního poplatku lze zřídit trvalé pokyny pro měsíční, čtvrtletní nebo roční pravidelné investice. Lze však uskutečnit i jednorázovou investici. Minimální výše měsíční/čtvrtletní/roční investice u pravidelných pokynů je Kč 1 000,-/2 000,-/6 000,- a u jednorázových investic Kč 10 000,- Vstupní poplatek se pohybuje od 2,4% - 4%. U předplaceného vstupního poplatku je dána sleva oproti poplatku placeného pravidelně s každou investicí. Nevýhodou na druhou stranu je, že při předčasném ukončení investice se předplacený vstupní poplatek nevrací.

Tabulka 3 Sazby vstupních poplatků pro trvalé pokyny

Možnost připojištění v rámci pravidelných investic

Společnost Conseq se tímto snaží konkurovat investičního životnímu pojištění (dále jen IŽP), proto nabízí možnost sjednání pojištění vkladů v rámci programu Horizont Invest. Toto pojištění stojí 0,17% ročně z celkové plánované investované částky. V případě přiznání plného invalidního důchodu přechází placení vkladů na pojišťovnu Uniqa, u které je pojištění sjednáno. Sazba 0,17% je stejná pro všechny, existují však limity pro věk, zdravotní stav v době sjednání smlouvy a pro maximální pojistnou částku. Kromě pojištění vkladů existujte možnost sjednání pojištění pro případ smrti a úrazu.

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal  Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.