Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
WIOF Konto života je speciálně vyvinutý produkt od společnosti SFM Group. Konto života nabízí 5 účelových portfolií a 1 důchodové. My se pro náš článek budeme zabývat pouze důchodovým portfoliem, které se řadí k takzvaným programům životního cyklu. Tento program postupně s přibývajícím věkem realokuje prostředky mezi 3 portfolii s různou mírou rizikovosti.

Představení programu

Společnost SFM Group nabízí 5 typů investičních portfolií podle míry volatility (kolísavosti) portfolia. My se však budeme zabývat pouze důchodovým portfoliem. Cílem tohoto portfolia je dlouhodobě spravovat klientské prostředky, které budou automaticky převáděny do konzervativních nástrojů s blížícím se odchodem do penze. Důchodové portfolio postupně přesouvá prostředky mezi 3 portfolii a to konzervativním vyváženém a dynamickém. Složení důchodového portfolia závisí na časovém horizontu, který investorovi zbývá do konce zamýšleného investičního období. V prvních letech je investiční strategie tvořená většinou investicemi do akcií, potom v průběhu investování narůstá podíl investicí do dluhopisů, které pro Vás výnos „zamykají“, a takovýmto způsobem účinně chrání Vaše investované prostředky.

Technický popis programu

1. etapa - období více než 8 roků před vypršením doby investování – investice v Dynamickém portfoliu
2. etapa - období 8 až 4 roky před ukončením doby investování – investice ve Vyváženém portfoliu
3. etapa - období kratší než 4 roky před uplynutím doby investování – investice v Konzervativním portfoliu


Program nabízí tři aktivně spravovaná předdefinovaná portfolia,
která odpovídají třem základním rizikovým profilům. Konzervativní, Vyvážený i Dynamický mix bude spravován na bázi aktivního řízení rizika na úrovni 3%, 7% a 10%  volatility. Tato strategie umožňuje klientovi maximalizovat výnos při zvolené úrovni rizika.
Konzervativní portfolio nabízí stabilní růst hodnoty investice klienta s minimální mírou investičního rizika (roční volatilita 3 % p.a. v EUR). Portfolio se skládá z dluhopisů, akcií a alternativních fondů. Alokace aktiv se mění v závislosti na vývoji světových finančních trhů a celkové volatilitě portfolia.
Vyvážené portfolio nabízí potenciál vyššího výnosu v porovnaní s Konzervativním portfoliem, ale s vyšším investičním rizikem. Riziko tohoto portfolia je udržované na úrovni roční volatility 7 % p.a. v EUR. Portfolio se bude skládat z dluhopisů, akcií a alternativních fondů. Alokace aktiv se mění v závislosti na vývoji světových finančních trhů a celkové volatilitě portfolia.
Dynamické portfolio je středně rizikové portfolio s mírou rizika na úrovni roční volatility 10 % p.a. v EUR. Portfolio se bude skládat z dluhopisů, akcií a alternativních fondů. Alokace aktiv se mění v závislosti na vývoji světových finančních trhů a celkové volatilitě portfolia.

Možnosti investování

Investovat lze minimálně na 10 let a platby lze vkládat měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Program je velmi variabilní – umožňuje v případě, že investor není schopen platit své pravidelné platby přerušení plateb. Aby dorovnal cílovou cenu může využít jednorázové platby. Taktéž v případě potřeby si klient může část prostředků vybrat, ale zase je musí později vrátit do programu. Investor 4x ročně obdrží bezplatný Pravidelný podrobný výpis z účtu s informací o aktuálním stavu investování.

Poplatky

Společnost SFM Group uplatňuje vstupní poplatek i poplatek za správu. Vstupní poplatek je standardně 4,9 %. Společnost dále uplatňuje snížený vstupní poplatek 3,9 % v případě cílové sumy minimálně 500 000 CZK nebo doby investování minimálně 15 let. Při překročení cílové částky se buď sepíše nová smlouva o důchodovém investování. Nebo na konci se sečtou vklady nad rámec a jsou zpoplatněny 4,9 % - obecným poplatkem pro důchodové portfolio. Vstupní poplatek je v případě jakéhokoli předčasného ukončení smlouvy nevratný. Při placení vstupního poplatku si investor může vybrat mezi jednorázovým a postupným placením. Postupné placení probíhá následně: 70 % z každé investované částky je použito na úhradu vstupního poplatku vypočteného z cílové částky a 30 % platby tvoří investice a to trvá až do splacení celého vstupního poplatku. Následně jsou veškeré platby plně investovány. Cílová doba investování se vypočte jako rozdíl mezi věkem 65 (odchod do důchodu) a vašim aktuálním věkem přičemž rozdíl musí činit minimálně 10 let. Cílová částka se vypočte jako součin pravidelných částek a počtů plateb v měsíci vynásobeno počtem investovaných let.V případě důchodového portfolia je uplatňován také poplatek za správu portfolia a to ve výši 1 % a administativní poplatek, který je 1 % u dynamického portfolia, 0,8 % u vyváženého portfolia a 0,6 % u konzervativního portfolia. Celkem je tedy strháváno 1,6 - 2 % p.a.

Výhody

 • pravidelné investování zmírňuje riziko nesprávného načasování investice
 • aktivně řízené riziko jednotlivých investičních portfolií
 • variabilita – možnost přizpůsobit si parametry investičního plánu
 • pravidelná investice od 500 CZK měsíčně
 • výběr způsobu pravidelného investování – měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně
 • velká variabilita pravidelných vkladů - možnost mimořádné investování, pozastavení placení (možnost jednorázového doplacení)
 • výběr způsobu splacení vstupního poplatku – jednorázově na začátku nebo postupně
 • nížší správní poplatky - 1 % manažerský poplatek plus administrativní poplatek (0,6 - 1 %)
   

Nevýhody

 • vyšší vstupní poplatek
 • neexistence slevy na vstupním poplatku v případě jeho předplacení – pouze 1 sleva při delším horizontu a vyšší částce
 • nezajištění měnového rizika v konzervativním portfoliu – důležité pro korunové investory

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.