Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Partnerem ve vašem osobním životě je váš/e manžel/ka, přítel/kyně. Ve vašem investičním životě to může být Partner Invest - program životního cyklu od společnosti ČP Invest.

Představení programu

Partner Invest je v pořadí třetím (po Rentieru a Horizontu) programem pravidelných investic, který své portfolio postupem času realokuje směrem k méně volatilním (kolísavým) produktům. Jde v prvé čadě o produkt pro klienty, kteří se nechtějí o svou investici příliš starat a čekají, že dosáhnou zhodnocení díky správě této investiční společnosti v delším období. Můžeme tedy říci, že jde o alternativu k penzijním fondům, které jsou příliš svázány zákonnými podmínkami a nemohou plně využít potenciál akciových trhů v delším období. Jde o produkt, který ve standardní úpravě obsahuje 5 životních fází, od nejrizikovější k nejméně rizikové. Investice v čase probíhá těmito fázemi a v rámci dané fáze se navíc každoročně k 1.10. rebalancuje. Upravuje se do výchozích poměrů, čímž snižuje investiční riziko a napomáhá celkové vyšší výkonnosti. PARTNER Invest je však zároveň produktem variabilním a klient si jej může upravit. Uspokojí i náročné investory, kteří si mohou parametry svého investičního programu nadefinovat sami.

PARTNER Invest je určen pro celý investiční život klienta. Pravidelně správci tohoto programu upravují portfolio do správných poměrů bezpečných a dynamičtějších aktiv. Včas snižují riziko tak, jak se blíží konec stanoveného investičního horizontu a uzamykají již dosažené zhodnocení. Strukturu programu podle typu fondů v jednotlivých fázích programu Partner Invest si můžete prohlédnout v Grafu 1.


Graf 1

Technický popis programu

ČPI Partner Invest je založen na pěti modelových portfoliích (fázích), které tvoří předem dané kombinace korunových podílových fondů společnosti ČP Invest. Toto řešení má své výhody i nevýhody. Pozitivem je denominace všech fondů v české koruně (a zajištění proti měnovému riziku), nevýhodou je pak omezený výběr fondů, zejména v konzervativní části portfolia a středně konzervativní části.

Fondy v programu

Program má ve své struktuře jeden fond peněžního trhu, jeden dluhopisový fond (Fond korporátních dluhopisů), jeden smíšený fond a šest fondů akciových. Z těchto akciových fondů jsou čtyři sektorově zaměřené a to konkrétně Fond ropy a energetiky, Fond Farmacie a biotechnologie, Zlatý fond a Fond nemovitostních akcií. Zbývající dva jsou globálně zaměřené fondy a to na světově zavedené značky ( Fond globálních značek) a na rozvíjející se země (Fond nových ekonomik). Procentuální rozložení fondů v jednotlivých fázích programu Partner Invest si můžete prohlédnout v tabulce 1. PARTNER Invest zde vychází z portfoliové struktury investičních programů ČP INVEST (akciový, dynamický, vyvážený a konzervativní program).

Program Partner Invest si můžete zvolit na 1 rok až do 40 let, investovat lze jednorázově na začátku (min. 3 000 Kč), mimořádnými platbami kdykoli nebo pravidelně menšími částkami (min. 500 Kč). Program Partner Invest umožňuje jednorázový výběr, ale i možnost pravidelného vyplácení renty (buď po stanovený počet měsíců, nebo ve stanovené výši). V případě potřeby si však může klient své prostředky vyzvednout kdykoli před skončením doporučeného investičního horizontu. Součástí doprovodných služeb je rovněž zdarma Online přístup prostřednictvím internetu.

Poměr jednotlivých fondů ve fázích je odstupňován podle doporučeného investičního horizontu. Jestliže v první fázi (12 – 40 let) najdeme výhradně akciové fondy, ve čtvrté fázi (2 – 5 let) je investována do akciových fondů pouze pětina portfolia. V poslední fázi (0 – 2 roky) již akcie nenajdeme vůbec a tvoří ji pouze dluhopisové fondy a fond peněžního fondu. Peněžní trh se objevuje v portfoliu až od třetí fáze (5 – 8 let). viz. Graf 1.

Variabilita programu Partner Invest

Přestože program v základní verzi nabízí předem stanovené složené portfolií a investiční horizont, určitá variabilita je možná. Klienti si mohou určovat především délku a množství fází, kterými jejich investice projde. Mohou si upravit počáteční fázi podle svého investičního profilu. Konzervativnější investoři asi nebudou chtít investovat 100 % do akcií a tak začnou rovnou ve fázi dvě, i když plánují investovat na dobu delší než 12 let (fáze dvě tak bude v rozmezí například 20 – 8 let). Je možné rovněž vynechat některou fázi a upravovat si délku trvání fází podle vlastního uvážení. Délka trvání počáteční fáze se tak prodlouží. Ostatní fáze zůstanou z hlediska své doby trvání i složení zachovány. Každá následující fáze však musí být s nižším rizikem (riziko klesá od Fáze 1 k Fázi 5).

Jak už bylo řečeno výše, každý rok k prvnímu říjnu dochází k rebalancování portfolia. Složení fází se tak pravidelně upravuje do výchozích poměrů (různé výnosy jednotlivých složek totiž v průběhu času mění jejich poměr v portfoliu).


Tabulka 1

 

Poplatky

Vstupní poplatky závisí na velikosti investované částky a době trvání programu a lze je zaplatit i předem. Nejvyšší poplatek (max. 4 %, což určitě není málo) zaplatí investor při investici trvající 12 až 40 let. Pokud si stanovíte cílovou částku, pak si předplatíte poplatek dle aktuální fáze a až do překonání této částky už neplatíte žádné další vstupní poplatky. Do této částky pak můžete investovat pravidelnými částkami i jednorázovými vklady. Cílovou částku si můžete kdykoli zvýšit, poplatek zaplatíte jen z rozdílu. Pokud si cílovou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby. Omezením je, že program nenabízí jinou volbu než předplacení vstupního poplatku. Přehled předplacených vstupních poplatků naleznete v Tabulce 2.

Vzhledem k aktivní správě nejsou nejnižší ani poplatky za správu programu, které se v závislosti na době programu pohybují v intervalu 1 – 2,15 % ročně. Přehled správních poplatků programu v jednotlivých fázích naleznete v Tabulce 3. V Tabulce 4 si pak můžete prohlédnout správní poplatky jednotlivých fondů v programu Partner Invest a porovnat je s fondy v jiných realokačních programech (např. Horizont nebo Rentier) uvedené v minulých dílech o pravidelném investování.


Tabulka 2

  
Tabulka 3


 
Tabulka 4


 Nevýhody programu
 • omezený výběr fondů v programu především v konzervativnější části
 • poplatky za správu programu (ty můžeme přičíst aktivní správě programu)
 • mírně vyšší základní vstupní poplatek (4%) v první fázi programu u nejnižší cílové částky oproti konkurenci
 • pouze předplacený vstupní poplatek - nemožnost platit s každou investicí
   

Výhody programu
 • každoroční rebalancování (aktivní správa)
 • pravidelná realokace podle předem daného klíče
 • zajištění do koruny (všechny fondy v programu)
 • sektorové i globálně zaměřené fondy v programu
 • možnost vkládání nižších částek - pravidelně i následně (pouze 500 Kč)
 • možnost jednorázového výběru nebo pravidelné renty (jako u penzijních fondů)
 • online přístup prostřednictvím internetu
 • variabilita programu - možnost zkrácení nebo vynechání jakékoliv fáze programu

   
 

 

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.