Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Zajištěný fond

Investor má zajištěnu plnou návratnost investovaných prostředků a minimální výnos."

Základní jmění

Označuje pevné číslo, vyjadřující souhrn peněžních a nepeněžních vkladů všech majitelů v dané společnosti. Základní jmění je tedy tvořeno hodnotou vkladů vnesených jednotlivými společníky do společnosti a dále hodnotou pohledávek společnosti vůči společníkům za splacení jejich ještě nesplacených vkladů.

Zaknihované cenné papíry

Cenné papíry, které se zaznamenávají v elektronické podobě centrálního datového registru (Středisko pro cenné papíry).

Zaměstnanecké akcie

Emise podnikových akcií pro vlastní zaměstnance (podle stanov společnosti mohou mít určité výhody). Zaměstnanecké akcie znějí vždy na jméno, souhrn částí jmenovitých hodnot všech zaměstnaneckých akcií, nepodléhajících splacení nesmí překročit 5 % základního jmění společnosti.

Zatímní list

Zatímní list je cenný papír, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje a povinnost splatit jejich emisní kurs. Po splacení emisního

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: