Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

UNIVYC (Univerzální vypořádávací centrum)

Dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha,, UNIVYC provádí vypořádání všech typů burzovních obchodů, které se liší podmínkami či formou jejich uzavření i způsobem a zárukami jejich vypořádání. Po zobchodování cenných papíru v obchodním systému burzy jsou uzavřené obchody předány UNIVYCU k vypořádání. Od okamžiku registrace spárovaných obchodu nese UNIVYC plnou odpovědnost za celý průběh vypořádání, jehož účastníky jsou jednotliví členové.

Úpis cenných papírů

Umístění resp. prodej nově emitovaných cenných papírů stávajícím akcionářům, předem určeným osobám nebo široké veřejnosti za účelem navýšení základního jmění.

Uzavřený podílový fond (UPF)

Subjekt kapitálového trhu, který je složkou investiční společnosti (IS). Cizí majetek, který je v něm soustředěn je spravován IS. Fond má omezený počet podílníků a neexistuje povinnost zpětného odkupu. Obchody s podílovými listy (PL) se uskutečňují na sekundárním trhu. PL jsou často obchodovány s diskontem, což může být způsobeno nižší likviditou, špatnou kvalitou managementu, psychologií či spekulací.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: