Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Management Fee

Poplatek za správu portfolia. Vyjadřuje se v procentech per annum, typické hodnoty se pohybují od 0,5% průměrné roční hodnoty portfolia (fondy peněžního trhu) až po 1,5 až 2 % (akciové a některé smíšené fondy)."

Market maker

Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v systému obchodování SPAD na Burze cenných papírů.

Maržové obchody

Nákupy akcií, na něž broker svému klientovi část prostředků půjčuje. Riskantní operace, která násobí případné zisky i ztráty.

Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond (MMF) je součástí brettonwoodských institucí založených v polovině 40. let v rámci snahy mezinárodního společenství o nové stabilnější uspořádání světových financí a ekonomiky. Základním dokumentem upravujícím poslání a fungování fondu jsou Články dohody (Articles of Agreement) schválené v červenci 1944 na konferenci v Bretton Woods v americkém státu New Hampshire. V prosinci 1945 Články dohody podepsalo 29 vlád včetně československé, čímž dokument vstoupil v platnost.

Mid Cap

Tituly se střední tržní kapitalizací."

MiFID

Směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji (MiFID) nahrazuje směrnici č. 93/22/EHS o investičních službách (ISD). MiFID byl vydán v intencích Lamfalussyho procesu. Je tedy směrnicí rámcovou, na kterou navazuje prováděcí úprava. Konkrétně se jedná o nařízení Evropské komise č. 1287/2006 a směrnici č. 2006/73/ES. Členské státy Evropské unie mají povinnost transponovat příslušné předpisy do 31. ledna 2007, datum implementace je 1. listopadu 2007.

MiFID upravuje zejména podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Oproti původní úpravě přichází s novým pojetím finančích nástrojů a investičních služeb, nově upravuje kategorizaci zákazníků a rozsáhle řeší pravidla nejlepšího provedení pokynů zákazníků. MiFID také vymezuje alternativní tržní platformy a rozšiřuje pojetí opatření k transparenci trhu.

Míra návratnosti

"Jiný termín pro míru výnosu (vlastně doslovný překlad anglického ""rate of return"")""

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: