Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Index

ukazatel určité hodnoty"

Index PX 50

viz. Burzovní index

index PX-D

"PX-D je cenovým indexem (nezohledňuje dividendové výnosy) ""blue-chips"" emisí. Index bude použit jako podkladové aktivum pro obchodování s deriváty. Do báze indexu může být zařazena nefondová emise obchodovaná ve SPAD. Počet bazických emisí je variabilní."

Inflace

proces všeobecného růstu cen - snižování kupní síly měnové jednotky"

Informační povinnost

Soubor informací, které na základě zákona nebo jiných předpisů, musí emitent cenného papíru poskytnout určeným institucím (KCP, SCP, BCPP).

Investice

Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby) /William F.Sharpe, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1990/.

Investiční fond

Shromažďuje peněžní prostředky investorů. Za tyto finanční prostředky investiční fond vytváří a spravuje portfolio (koupě cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí apod.). Investoři získávají veřejně obchodované akcie investičního fondu, které vyjadřují jejich majetkový podíl na celém portfoliu.

Investiční klub

"Investiční klub je místem, kde se setkávají investoři a vybírají si z nabídky investičních příležitostí tu, do níž chtějí investovat. Obrazně řečeno, jedná se o druh ""samoobsluhy"", kde si vybíráte, podle Vašich znalostí a potřeb, investiční příležitosti. Investovat můžete buď samostatně nebo společně s dalšími investory.""

Investiční společnost

Vydává podílové listy za účelem vytvoření podílového fondu. Z tohoto hlediska je třeba rozlišovat investiční společnost a její akcionáře a podílový fond a jeho podílníky. Podílový fond je složkou investiční společnosti, jeho majetek je však striktně oddělen od majetku investiční společnosti.

Investor

Subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

Investor relations (IR)

Komunikace veřejně obchodovaných společností s odbornou veřejností. Spočívá v předávání informací o hospodářských výsledcích a výhledech společnosti současným i potenciálním investorům.

IPO (Initial Public Offer)

Proces, kdy společnost poprvé veřejně nabízí k prodeji své akcie.

IRR - vnitřní míra návratnosti (internal rate of return)

Též vnitřní výnosové procento. Jde o ekvivalent výnosu do doby splatnosti (která se udává u pevně úročených cenných papírů) s tím rozdílem, že IRR se zpravidla počítá pro podnikatelské projekty, u nichž jsou peněžní toky nepravidelně rozložené v čase. V souvislosti s cennými papíry se termín IRR používá zřídka."

ISIN (International Securities Identification Numb

Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní označení, které se používá při obchodování cenných papírů. ISIN cenného papíru může být změněn.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: