Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Hrubý domácí produkt (HDP)

Je klíčovým ukazatelem výkonnosti ekonomiky za určité období. Vyjadřuje hodnotu vyrobeného zboží a služeb na území daného státu.

Hypotéční úvěr

Je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti.

Hypotéční zástavní list (HZL)

Je dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů. HZL může vydávat pouze banka, která má povolení ČNB.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: