Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Garanční fond burzy (Stock Exchange Guarantie Fund

Fond vytvořený členy burzy, který slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z uzavírání a vypořádání burzovních obchodů. Všichni členové BCPP jsou povinni přispívat do tohoto fondu.

GDR (Global Depository Receipts - globální depozit

Je nástrojem, který umožňuje českým akciovým společnostem, aby byly obchodovány na zahraničních kapitálových trzích. Funguje tak, že zahraniční finanční ústav nakoupí určitý počet akcií emitenta na českém kapitálovém trhu, vydá odpovídající počet certifikátů a ty následně nabídne na zahraničním kapitálovém trhu. Tento druh cenného papíru zahraničním investorům může nabídnout dividendu, nejsou s ním však spojena hlasovací práva.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: