Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Fixing

Je typem obchodování na Burze cenných papírů Praha, který spočívá v tom, že objednávky na nákup určitého cenného papíru od obchodníků s cennými papíry se průběžně shromažďují a v předem stanovený čas je určen (zafixován) jediný kurz, za který je cenný papír zobchodován, přičemž při uspokojování poptávky dostávají přednost ti obchodníci, kteří nabídli nejvyšší cenu.

Fond peněžního trhu

Prostředky investorů vkládá do krátkodobých finančních nástrojů (např. Do pokladničních poukázek a termínovaných vkladů)."

Forward

Závazek kupujícího koupit určité množství podkladového aktiva k určitému dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC.

FTSE 100 Index

100 největších společností registrovaných v GB, jejichž akcie jsou kótóvány na Londýnské burze cenných papírů."

Fundamentální analýza

Analýza se zabývá vnitřní hodnotou akcie, která je srovnávána s tržní cenou a určuje, zda akcie je nadhodnocena, podhodnocena nebo správně oceněna. Modely této analýzy jsou založeny na fundamentálních datech (zisky, tržby, očekávaný růst zisku a dividend apod.).

Futures

Závazek kupujícího koupit určité množství podkladového aktiva k určitému dni v budoucnu dni za stanovenou cenu a závazek prodávajícího prodat dané množství podkladového aktiva za stejných podmínek. Futures se obchodují pouze na burzách (opčních a termínových), nikoli na OTC.

Fúze

Dohoda podnikatelů o splynutí jejich podniku v jediný podnik. Splynutím buď všechny podniky zanikají a vzniká nový podnik, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní jsou do něj integrovány.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: