Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

embosovaná

embosovaná karta (platební) = číslice na kartě jsou vystouplé"

Emise

Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru (akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.

Emisní kurz

Cena, za kterou se prodávají nově emitované cenné papíry. Cena může být shodná s nominální hodnotou, ale může být vyšší s tzv. ážiem nebo nižší s tzv. disážiem nebo diskontem.

Emitent

Je společnost, která vydávává (emituje) cenné papíry za účelem získání finančních zdrojů pro svůj další rozvoj co nejméně nákladným způsobem.

Euroobligace

jsou mezinárodní - ne pouze evropské - dluhopisy, které jsou umístňovány prostřednictvím mezinárodních bankovních konsorcií, zní na mezinárodně uznávanou měnu nebo zúčtovací jednotku a jsou obchodovány ve více zemích mimo země sídla emitenta.

Ex-dividenda

První den, kdy majitel akcie nemá nárok na výplatu dividendy.

Ex-kupón

První den, kdy majitel dluhopisu nemá nárok na výplatu výnosu.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: