Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Cenný papír

Veřejně vydaná listina, se kterou je spojeno určité právo oprávněného majitele. Listina, která je cenným papírem může být nahrazena zápisem ve stanovené evidenci. Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy včetně konosamentů a skladištní listy. Zákon dále uvádí, že cennými papíry jsou i jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele, na řad nebo na jméno.

Centrální banka

Finanční instituce pověřená vládou regulací peněžního oběhu v zemi. Vydává peníze, stanovuje úvěrové podmínky a reguluje činnost komerčních bank,, v ČR to je Česká národní banka.

Clearing

Zúčtování pohledávek a závazků bezhotovostní platbou umožňující okamžitý převod peněz mezi plátcem a příjemcem peněz.

Clearingové centrum

Instituce, prostřednictvím které se vypořádávají všechny burzovní obchody.

COREActiveCz

Patři do skupiny CORE Bond Indexů, která je vytvářena ve spolupráci se společností Reuters a Conseq Finance. CORE Bond Index je indikátorem výkonnosti trhu dluhopisů denominovaných v českých korunách a jeho nejdůležitějších sektorů. Současně poskytuje spolehlivý a objektivní benchmark.


credit risk management

Jedná se o předpovědi bankrotů firem."

custodian

Správce aktiv svěřených klientem. Provádí tzv. custody transakce tj. transakce prováděná jménem správce na účet daného klienta."

Čisté obchodní jmění

Rozdíl mezi všemi aktivy společnosti (tedy nejen těmi, které získala společnost upisováním a vnášením vkladů, ale i těmi, které nabyla vlastní hospodářskou činností) a jejími závazky. Čisté obchodní jmění je proměnlivá veličina a je nutné ji odlišovat od základního jmění společnosti, jako veličiny konstantní.

Člen burzy

Právnická osoba, která je oprávněna obchodovat na burze. O přijetí za člena burzy rozhoduje burzovní komora na základě doporučení burzovního výboru pro členské otázky.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: