Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Administrátor

Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru a/nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise cenných papírů.

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akcionář

Majitel akcie nebo více akcií, který se v závislosti na objemu vlastněných akcií podílí na řízení akciové společnosti.

Akciová společnost

Společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Akvizice

Představuje (přátelské nebo nepřátelské) převzetí fungujícího podniku nebo jeho části.

Alfa koeficient

Koeficient, který měří rozsah, ve kterém cenný papír překračuje nebo naopak nedosahuje návratnost při očekávané úrovni rizika (měřené beta koeficientem). Investice s pozitivním alfa-koeficientem vykazuje větší návratnost, než předpokládal její rizikový stupeň (beta-koeficient). Záporný alfa-koeficient má nižší návratnost, než jakou předpokládal její rizikový stupeň."

Alikvotní úrokový výnos

Cena části dalšího kuponu, který naběhl od výplaty předchozího kuponu až do prodeje dluhopisu. Cena dluhopisu, kterou investor za dluhopis zaplatí, odpovídá ceně dluhopisu plus AUV.

AOS

Způsob obchodování na BCPP založený na elektronickém zpracování neadresných objednávek.

Arbitrážový obchod

Koupě měny nebo komodity na jednom trhu a jejich současný prodej na jiném trhu za účelem zisku.

Auditor

Fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření,, kontroluje hospodaření společnosti.

Automatizovaný Obchodní Systém

Způsob obchodování na BCPP založený na elektronickém zpracování neadresných objednávek.

AÚV

Cena části dalšího kuponu, který naběhl od výplaty předchozího kuponu až do prodeje dluhopisu. Cena dluhopisu, kterou investor za dluhopis zaplatí, odpovídá ceně dluhopisu plus AUV.

Ážio

Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: