Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Jak nám peníze u penzijního fondu rostou

Jakým způsobem fondy zhodnocují svěřené peněžní prostředky?

O tom, zda penzijní fond připíše v daném roce zhodnocení, rozhoduje především způsob, jakým se penzijnímu fondu podařilo zhodnocovat své portfolio cenných papírů. Jeho výnosy ovlivňuje především to, jak se v uplynulém roce dařilo obligacím a jak "šikovné" akcie penzijní fond nakoupil do svého portfolia. Ze zákona si až 10% hospodářského výsledku může ponechat zakladatel penzijního fondu. Je tedy na něm, zda si je vybere formou dividend, či část připíše svým klientům, a to především, je-li nutné vylepšit roční zhodnocení.

Kam smí penzijní fond dle zákona investovat?
Penzijnímu fondu zákon ukládá s prostředky účastníků hospodařit s odbornou péčí a s cílem zabezpečit klientům spolehlivý výnos. Od tohoto nařízení se odvíjí konzervativní skladba portfolia, které v sobě v většinovém procentu zahrnuje dluhopisy, (cca 70%) dále pak akci či podílové listy (cca 10%), pokladniční poukázky (okolo 8%) a v neposlední řadě fond peníze ukládá na termínované vklady (okolo 7%).

Zisk odráží vývoj na trhu

Penzijní fondy za rok 2006 vykázaly zisk ve výši 4,14 miliardy Kč, poznamenaný loňským vývojem na akciovém a dluhopisovém trhu, který nebyl tak příznivý jako v roce přecházejícím (zisk dosáhl 4,57 miliard Kč).

Vodítkem pro výběr penzijního fondu jsou jednak jeho kreditibilita a jednak to mohou být i výnosy, které fond připsal účastníkům penzijního připojištění v letech minulých. V tabulce uvádíme šestici fondů, se kterou spolupracujeme nejčastěji:

Zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění


Název penzijního fondu 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ING penzijní fond 9,34 6,00 4,40 4,80 4,00 4,00 2,50 4,20 3,60
PF České pojišťovny 9,72 6,60 4,50 3,80 3,20 3,10 3,50 3,80 3,30
PF České spořitelny 8,33 4,40 4,20 3,80 3,50 2,64 3,74 4,03 3,04
PF Komerční banky 9,50 7,20 4,89 4,40 4,63 3,40 3,50 4,00 3,00
AXA PF 10,10 6,50 4,10 4,25 3,41 3,36 3,10 3,70 2,50
ČSOB PF Stabilita 10,02 6,10 4,20 3,20 3,00 2,30 4,30 4,00 2,75

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek