Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Výběr peněžních prostředků z útrob penzijních fondů

 

Jak na to, když potřebujeme peněžní prostředky uložené do penzijního fondu vybrat zpět?

Existují tři způsoby, jakými lze peníze uložené do penzijního fondu vybrat zpět. Klient, který si pravidelně spoří, se může rozhodnout pro pravidelně vyplácenou penzi, pro jednorázový výběr naspořených prostředků - tzv. jednorázové vyrovnání nebo pro odbytné. O způsobu výběru ovšem rozhodují zákonem daná pravidla...

 

Penze - dávka pravidelné výplaty z naspořených prostředků. Zákonem jsou regulována pravidla
pro jednotlivé typy penzí:

Starobní penze - sjednání této penze je povinné. Jedná se o pravidelnou výplatu penze, v případě splnění podmínek výplaty, tj. 60 let věku účastníka a minimální doby spoření 60ti měsíců. V případě smrti účastníka, je tato penze vyplácena oprávněné osobě určené ve smlouvě penzijního připojištění.

Výsluhová penze - dobrovolně volitelný typ penze, doporučovaná klientům mladším 45ti let. Pro uskutečnění výplaty je stanovena lhůta spoření u některých penzijních fondů na 180 měsíců. V případě splnění nároku pro čerpání, lze odčerpat až 50% naspořených peněžních prostředků včetně připsaných státních příspěvků a výnosů.

Invalidní penze - je penzijním fondem vyplácena v případě vzniku nároku, tj. přiznáním plného invalidního důchodu, není-li vyplácena starobní či výsluhová penze. Pro výplatu této dávky musí klient spořit po dobu minimálně 36ti měsíců. Sjednání této penze je ze strany klienta volitelné.

Pozůstalostní penze - k její výplatě dochází v případě smrti účastníka penzijního připojištění a její výplata je uskutečňována ve prospěch oprávněné osoby určené ve smlouvě. Sjednání této penze je také volitelné.

Jednorázové vyrovnání - k výplatě peněžních prostředků dochází v případě splnění nároku na výplatu penze, kdy se účastník rozhodne pro místo pravidelně vyplácených dávek pro formu jednorázového výběru celého objemu finančních prostředků. Nelze jej čerpat v případě čerpání pozůstalostní penze.

Odbytné - je vypláceno v případě, kdy si účastník spořil minimálně 12 měsíců, nevznikl mu nárok na výplatu penze, přesto se rozhodl pro ukončení spoření a výběr naspořených prostředků. Jedná se o "nejdražší" typ výplaty.

 

Jakým způsobem jsou jednotlivé typy výplat zdaněny?

Typ výplaty Vlastní příspěvky Příspěvky zaměstnavatele Státní příspěvky Připsané Výnosy
Starobní penze 0% 0% 0% 15%
Výsluhová penez 0% 0% 0% 15%
Invalidní penze 0% 0% 0% 15%
Pozůstalostní penze 0% 0% 0% 15%
Jednorázové vyrovnání 0% 15% 0% 15%
Odbytné 0% 15%* vrací se 15%*

 * 15% sazba platí od 1.1.2008, do 31.12.2007 byla srážková daň ve výši 25%.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek