Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Podívejme se nyní na výši příspěvku na penzijní připojištění a její vliv na státní příspěvek...

Jak vysoká by měl být Váš příspěvek, který si spoříte u penzijního fondu?

I zde nám zákon říká, jakým způsobem postupovat. Minimální částka, kterou si můžete na svůj účet u penzijního fondu spořit čítá 100 Kč. Maximální výši ponechává zákon jako rozhodnutí na klientovi samotném. Rozhodující pro výši spořené částky by mohla být hranice dotace státu formou státního příspěvku. Ten je připisován vždy zpětně za daný měsíc, z toho důvodu není možné zaslat peněžní prostředky na penzijní připojištění zpětně za minulé období.

Výše státního příspěvku

Výše příspěvku
účastníka v Kč

Výše státního příspěvku v Kč
100 až 199 50 + 40% z částky nad 100 Kč
200 až 299 90 + 30% z částky nad 200 Kč
300 až 399 120 + 20% z částky nad 300 Kč
400 až 499 140 + 10% z částky nad 400 Kč
500 150 Kč

Kdo a jakým způsobem přispívá na smlouvu o penzijním připojištění?

Samotný klient - účastník

- minimálně 100 Kč měsíčně
- maximální částka není stanovena
- příspěvky je možné ukládat v pravidelně (měsíčně, čtvrtletně, ročně) či si celou částku uložit jednorázově
- možnost daňového odpočtu klientovi vzniká v případě, pokud roční částka naspořených prostředků činí minimálně 6.000 Kč, maximální snížení základu daně však limituje částka 12.000 Kč.

Třetí osoba
- nejedná se o příspěvky zaměstnavatele

Zaměstnavatel

- na tento příspěvek se nevztahuje státní příspěvek
- příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci se stávají do výše 3% vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociálního a zdravotního pojištění daňově uznatelným nákladem.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek