Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Untitled Document

"Nejlepší fond" neexistuje

Často se u zájemců o investování do podílových fondů setkáváme s požadavkem, abychom jim vybrali ten nejlepší fond. Anebo chtějí zrovna ten fond, který jsme doporučili jejich sousedovi, protože ten je s ním spokojen.

Je dobré si při této příležitosti uvědomit, že neexistuje TEN NEJLEPŠÍ FOND pro všechny, vysoce výnosový v krátkém i delším horizontu, bez rizika poklesů a výkyvů. Pokud máte volné peníze, ale napevno počítáte za rok s koupí nového auta a chcete je na tuto krátkou dobu uložit , dostanete od nás úplně jiný návrh investiční strategie a jednotlivých typů fondů než ten, který chce uložit své prostředky pro lepší důchod apod. Naši investiční poradci "nevěští ze skleněné koule", potřebují znát Vaše názory i potřeby, Vaši finanční situaci i vztah k riziku, aby mohli nějakou strategii navrhnout.

Základní informace proto čerpají z osobního investičního profilu, který Vám předkládáme k vyplnění.

Osobní údaje

  Takto označené položky je nutno zadat
Jméno
Příjmení
Titul
Věk
Firma
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
FAX
E-mail

 

Jak vyplnit osobní investiční profil

Na následujících řádcích projdeme jednotlivé kategorie formuláře, řekneme nejen jak, ale hlavně proč je důležité to které kritérium.

Osobní cíl investice

Investici je třeba chápat jako odloženou spotřebu do budoucnosti (nekoupím si auto hned, ale počkám a koupím si za dva roky lepší). Je proto dobré si v klidu a bez emocí ujasnit účel toho, proč chceme investovat. Někdo se spokojí s ochráněním úspor proti inflaci, jiný chce pořádné zabezpečení do důchodu - nad důsledky neustále odkládané penzijní reformy by se ostatně měl zamyslet každý z nás). Každý by zároveň měl mít na paměti, že možnost vyšších výnosů je vykoupena vyšším rizikem. Nelze si bez rizika vytýčit krátkodobý investiční cíl s přáním nadprůměrného zhodnocení vložených prostředků.

 

Očekávaný výnos

Je otázkou jaký roční výnos v procentech za své investice považujete za reálný při zachování současných podmínek na finančních trzích?

 

Osobní zkušenosti s investováním do cenných papírů

Pokud někdo už z osobní zkušenosti zná principy např. investování do akcií, má za sebou zřejmě i zklámání ze ztráty a dobře ví, že tržní cena těchto instrumentů značně kolísá. Dovede proto lépe posoudit i svůj vztah k riziku spojenému s investováním do jednotlivých typů fondů než ten, který zatím o fondech mnoho neví a láká ho pouze možnost vysokých výnosů. Pozor při vyplňování formuláře na nekritické hodnocení sebe sama.V případě kladné odpovědi specifikujte Vaše stávající portfolio zde:

 

Forma investování

Investor zde uvádí, zda se mu jedná v tuto chvíli pouze o jednorázovou investici, možnost pravidelných měsíčních vkladů příp. kombinace obou forem. Je těžké vyhovět někomu, kdo chce investovat například 50 tisíc korun a touží po rozdělení do hned několika specializovaných zahraničních fondů. Ani by to nemělo žádný efekt. Rozumné rozložení (diverzifikaci) do více zahraničních fondů lze provádět až pro částky řádově několika set tisíc korun. Menší částky však lze pohodlně i pravidelně ukládat především v českých fondech, u některých činí minimální výše investice pouhých 100 korun.

 

Chci investovat

 

Předpokládaný objem jednorázové investiční částky


Pokud znáte přesnou investiční částku, uveďte prosím zde:

 

Předpokládaný objem pravidelné investice


Pokud znáte přesnou investiční částku, uveďte prosím zde:

 

Časový horizont investice

Investor v něm udává, za jakou minimální dobu s největší pravděpodobností svou investici promění zpět v hotovost. Při tvorbě osobního profilu patří mezi nejdůležitější kritéria. Je statisticky dokázáno, že čím delší horizont pro svou investici plánujeme, tím menší je riziko případné ztráty. Stejné statistiky říkají, že dlouhodobě nejvýnosnější formou investice jsou akcie a akciové fondy. Neměly by proto chybět v žádném portfoliu, které je tvořeno za účelem např.důchodového zabezpečení pro lidi mladé a střední generace.

 

Měna pro měření výkonnosti

Investor by si měl při počátku své investice zvolit měnu, ve které bude sledovat výkonnost fondu. Je lhostejné, ve které měně je fond veden či zda do něj investor vstupuje českými korunami nebo americkým dolarem. Stejný fond může za stejné období měřeno v euru podílníku vydělat a přepočteno na koruny prodělat. Riziko směnného kurzu tak může zisk převrátit ve ztrátu a naopak. Je dobré si dopředu udělat jasno v tom, co se bude dít při posilování či naopak oslabování koruny vůči euru. Při dlouhodobějších investicích je dobré uvažovat o tom, že česká koruna časem zmizí ze světa a bude nahrazena eurem.

 

Ostatní majetkové poměry

Dobrý investiční poradce by měl samozřejmě umět rozlišit mezi klientem, který chce uložit do rizikovějších instrumentů veškeré své úspory a mezi klientem, který má uloženy prostředky i v jiných, krátkodobě likvidních instrumentech (běžné účty, termínované vklady, fondy peněžního trhu a fondy obligační). Ten první nese daleko vyšší riziko, že bude muset z nepředvídaných okolností a s vyšším rizikem případné ztráty investici předčasně proměnit v likvidní prostředky.

 

Rozsah prostředků pro investice na kapitálovém trhu v rámci Vašich volných zdrojů

 

Kolik vám zhruba zůstane měsíčně po pokrytí životních nákladů

 

Likvidita investice

Investice do akcií a méně bonitních dluhopisů a z nich tvořených fondů jsou ze své podstaty považovány za dlouhodobé investice. Z tohoto důvodu by měly být do nich investovány takové finanční zdroje, u kterých se nepředpokládá nutnost krátkodobé likvidity. Přesto existuje u všech otevřených podílových fondů možnost okamžitého zpětného prodeje a získání likvidních prostředků.

Možnost přeměny investice na hotovost před uplynutím investičního období

 

Subjektivní vztah k riziku

Toto kriterium záleží čistě na subjektivním posouzení každého investora, jakou ztrátu ze své původní investované částky je schopen unést. Investor, který propadá panice po prvním mírném poklesu a žádá o zpětný prodej není připraven na typ takovéto dlouhodobé investice.

 

Reakce na pokles hodnoty investice o více jak 10%

Prodám celou investici, abych zabránil dalšímu prohloubení ztráty

Prodám část investice, kterou dle potřeby použiji ke kompenzaci vzniklých ztrát nákupem jiných CP

Vyčkám na další vývoj na kapitálových trzích

V případě disponibility volných finančních prostředků je použiji k následným investicím, abych se pokusil snížit průměrnou pořizovací cenu podílových listů a současně budu očekávat budoucí růst své investice

 

Původ investice

Otázka jen pro případ obezřetnějšího investování, pokud k investici bylo použity cizí zdroje.
Je k investici použita půjčka?

 

Otázky v tomto dotazníku se snaží podchytiti pouze základní rysy investora, podrobnější rozebrání jeho situace je daleko složitější, řešeno na individuální bázi přímo na osobním jednání s naším investičním poradcem.

Investiční upozornění

Investice do fondů podléhá rizikům vyplývajícím z vývoje na kapitálových trzích. Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investovaného majetku nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální hodnota investovaného majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není zaručena plná návratnost původně investovaných finančních prostředků. Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy, které mohou tyto výnosy dále zvyšovat ale i snižovat.

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!