Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Inflace v České republice roste vytrvale již od začátku letošního roku, v květnu dosáhla dokonce nejvyšší hodnoty od července roku 2009, v červnu lze přitom očekávat další růst. Inflace tedy bude pravděpodobně z vašich investic postupně ukusovat čím dál tím většími sousty.

Sázka na fondy peněžního trhu se již nevyplatí

Po dlouhou dobu měli investoři zažito to, že je před negativními dopady inflace ochrání fondy peněžního trhu, tedy co se konzervativní složky portfolia týče. To však platilo naposledy v roce 2009, kdy činila průměrná výkonnost korunových fondů peněžního trhu 3,2 % a inflace 1 %. Nutno ovšem podotknout, že v roce 2009 těžily fondy peněžního trhu z velmi negativního sentimentu roku 2008, kdy došlo k výraznému propadu hodnot cenných papírů, do kterých fondy peněžního trhu investují. Tak jak se na trhy postupně navracel optimismus, vracely se rychle ceny těchto cenných papírů na své původní hodnoty. Nebýt paniky roku 2008, byla by průměrná výkonnost fondů peněžního trhu výrazně nižší.

 

Vývoj míry inflace

 

V posledních dvou letech však již korunové fondy peněžního trhu ztrácely dech a již se jim nepodařilo překonat inflaci, to když činily průměrné výkonnosti korunových fondů peněžního trhu 0,84 % v roce 2010 a -0,20 % v roce 2011, inflace přitom na druhou stranu nabírala na síle, to když z 1,50 % zaznamenaných v roce 2010 vzrostla v roce 2011 na 1,9 %, v květnu tohoto roku pak inflace dosáhla již zmíněného téměř tříletého rekordu, to když se prozatím zastavila na hodnotě 2,7 %.

Volání po změně

V uplynulých dvou letech tedy fondy peněžního trhu nedokázaly splnit svůj hlavní cíl, ochránit peníze svých investorů před inflací. Kdo tedy nechtěl nečině přihlížet snižující se reálné hodnotě svých investic, musel jednat. Jednou z cest ze spárů inflace bylo a je přesunutí prostředků z fondů peněžního trhu do konzervativních dluhopisových podílových fondů, jakéhosi mezičlánků mezi fondy peněžního trhu a standardními dluhopisovými fondy. Pomyslný most mezi těmito investičními třídami se rozhodli postavit v J&T Bance prostřednictvím podílového fondu J&T Flexibilní dluhopisový. Investiční horizont tohoto konzervativního podílového fondu činí sympatické 2 roky, tedy méně, než u standardních podílových fondů, u kterých je investiční horizont zpravidla 3 roky a více.

I při konzervativní investiční politice, která má za cíl minimalizovat případné výkyvy hodnoty podílového listu, se J&T Flexibilnímu dluhopisovémufondu podařilo ve všech letech od roku 2009 porazit inflaci.

 

Pokračování na PenizeNAVIC.cz

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

PenizeNAVIC.cz

PenizeNAVIC.cz

Projekt PenizeNAVIC.cz je ojedinělou propagací myšlenky finančního plánování. Na platformě finančního plánu před- stavuje uživatelům důležité souvislosti mezi finančními cíli a reálnými finančními produkty. Dlouhodobým cílem projektu je v duchu svého názvu usnadnit svým uživatelům a pravidelným návštěvníkům cestu k dodatečným finančním prostředkům vzniklým v důsledku úspor z optimalizace finančního portfolia a správného výběru finančních produktů.