Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zobrazena: 1 2 3 ze 8 stran

30. 11. 2009 Dobrý den,chtěl bych začít pravidelně investovat částku 5000 kč. Na krátkodobé cíle (5 let) mi bylo doporučern produkt Generace X s měsíční částkou 2700 kč, na střednědobé cíle (25 let) mi byl doporučen fond životního cyklu Rentier Invest s měsíční částkou 1000 kč a na dlouhodobé spoření (40 let) mi byl zase doporučen fond životního cyklu Horizont Invest s úložnou částkou též 1000 kč. Dokážete posoudit, jestli je toto doporučení správné?Děkuji za odpověď.

02. 12. 2009 Dobrý den, pokud bychom znali Vaše konkrétní zadání a priority ve volbě Vašich finančních cílů, pak bychom byli schopni říct, jestli toto řešení je pro Vaše zadání odpovídající. Nezdá se mi na první pohled použití produktu Generace X pro relativně krátkodobé cíle, ale jak říkám, museli bychom to vše vidět v souvislostech. Použití Rentier Investu a Horizont Investu bývá vhodné díky rebalancování výnosu, výše úložek závisí na vstupech do finančního plánu. Budete-li chtít, můžeme Vám nezávazně sestavit alternativu - náš finanční plán, abyste měl na stejné zadání možnost srovnání. Napište mi (nebo zavolejte) v tomto případě na sebe kontakt a místo, odkud jste, domluvil bych Vám našeho konzultanta. S pozdravem Ing.Marek Janšta tel. 603/259 578


25. 10. 2009 Má smysl vlastnit tyto 4 dluhopisové fondy, nebo by to spravilo jen jeden nebo dva? Pioneer - obligační fond TRENDBOND SPOROBOND KBC Renta Czechrenta

27. 10. 2009 Dobrý den, děkujeme Vám za zájem o naše stránky i o problematiku kolektivního investování. Bez hlubší znalosti Vašich investičních cílů, Vašich zkušeností a časového horizontu Vaší investice bohužel nedokážu přesně odpovědět. Záleží i na velikosti Vašeho portfolia, u portfolia v řádu desetitisíců Kč se může přehnaná diverzifikace do více fondů projevit naopak v nákladnějším portfoliu. Co se týče Vámi jmenovaných fondů, lze odpovědět alespoň obecně, že fond TRENDBOND má jiné investiční zaměření (dluhopisy střední Evropa) než dluhopisy zbývající zaměřené především na dluhopisy České republiky obsažené z větší části ve zbývajících fondech. Budete-li chtít, rádi to s Vámi probereme na nezávazné osobní schůzce.


17. 09. 2009 Dobrý večer,chtěli bychom poprosit o radu,bylo za nami již několik zastupcu pojištovny,že bychom měli zrušit pojištění investor plus,kde máme umístněné investiční složky ve fondech smíšeny+fond českých akcii,a protože tomu moc nerozumíme prosím Vás o radu.Pojištění trvá 5 let.děkuji

19. 09. 2009 Vážená paní, je velice těžké bez podrobnější znalosti Vaší situace seriozně odpovědět na Vaši otázku. Máte-li pět let uzavřené investiční životní pojištění Investor Plus, máte v tomto programu zaplacenou už celou řadu poplatků souvisejících s tímto produktem a jakákoli unáhlená reakce znamenající zrušení této pojistky a založení jiné v sobě skrývá riziko další poplatkové zátěže. Proto bych byl velmi opatrný na jednoduché soudy, vliv na rozhodnutí má celá řada okolností, především Váš věk či doba trvání pojistky. Napíšete-li mi na sebe bližší kontakt - nejlépe telefon, případně zavoláte-li, odkud jste, poslal bych za Vámi některého našeho specialistu, který by provedl analýzu Vaší současné situace, kde by nezávazně zmapoval současné portfolio finančních produktů Vaší rodiny a navrhnul nějaké řešení. Bez osobní schůzky to opravdu není možné. Děkuji za zájem o náš server www.fondmarket.cz . S pozdravem Ing.Marek Janšta tel.603/259 578


17. 09. 2009 Dobrý den mám otázku zda je obchodovatelný první Václavův privatizační fond ,nebo kde bych to mohla zjistit?Děkuji za odpověď.

19. 09. 2009 Vážená paní, tento fond byl skutečně založen pro kuponovou privatizaci a pokud mě má paměť nemýlí, využil podobně jako mnohé další díry v naší tehdejší legislativě 90.let týkající se ochrany drobných akcionářů a transformoval se z investičního fondu na klasickou akciovou společnost. Najdete ji na www.justice.cz pod názvem První Václavova společnost, a.s. včetně adresy a členů statutárních orgánů. S pozdravem Ing.Marek Janšta


21. 07. 2009 Dobrý den,dočkají se klienti NPI-komanditní společnosti,výplaty svých vkladů? Děkuji za odpověď

22. 07. 2009 Dobrý den, děkujeme za zájem o naše stránky. Bohužel komanditní společnosti nespadají pod naši sféru zájmu podnikání na kapitálovém trhu a tak se doporučuji obrátit na příslušného správce konkursní podstaty uvedeného na stránkách www.npi.cz. S pozdravem Marek Janšta


16. 07. 2009 Dobrý den, prosím můžete mi vysvětlit, proč je pravidelné investování do fondů výhodnější než jednorázové investování? Předem děkuji

17. 07. 2009 Dobrý den, těší náš Váš zájem o pravidelné investování. Výhody tohoto typu investování bych shrnul asi takto: - cost averaging efekt, tedy průměrování nákladů v čase, v době, kdy jsou trhy na vrcholu nakupujete za stejnou částku méně kusů než v dobách tržní deprese - jednoduché, bez náročnosti na čas a znalosti, náročné pouze na disciplínu - nečasujete trh, nehledáte tedy dno, nespekulujete na rostoucí či klesající trh - slevy na vstupních poplatcích - možnost investovat již od 100 Kč měsíčně, přitom lze využít pestré nabídky i různých exotických akciových fondů apod. - možnost využít fondů životního cyklu s rebalancováním výnosu v čase - tedy produktů, které se před koncem investičního horizontu stále více "zkonzervativňují" a z původně akciového portfolia se tak postupně stává konzervativní úložka Nevýhody: na dlouhodobě rostoucích trzích je to zaostávání ve výkonnosti za jednorázovou investicí. Budete-li chtít podívejte se na naše stránky na www.iFondy.cz a zadejte jméno: filuta a heslo:filuta. Máme tam nějaké příklady na horizontu uplynulých deseti let, tedy i s to poslední velkou finanční krizí. Na fondu Sporotrend je tam jasně vidět, že investoval na dlouhodobě rostoucích trzích střední a východní Evropy (tedy do léta 2008, tedy jednorázová investice vydělala více jak pravidelná - nicméně s jednorázovou investicí byl investor od 12/2000 do 12/2003 v minusu, i hodně citelném a je otázkou, zda averze k riziku je u daného investora taková, aby vydržel v investici tři roky ve ztrátě. Shrnu-li to, není asi cílem pro většinu investorů, aby se důchodu dočkali strhaní a utrápení z poklesů svých investic, ale spíše průměrovali i za cenu dosažení nižšího výnosu. Ale každý člověk je jiný. Mluvím o zkušenostech s českými drobnými investory. Kdybyste chtěle vědět více, rád se Vás já nebo některý z mých kolegů investičních specialistů ujme na nezávazné osobní schůzce. S pozdravem Marek Janšta tel. 603/259 578


05. 05. 2009 Dnes se objevily informace o předpokládaných změnách v oblasti penzijního připojištění od 1.7. 2009. Nedaří se mi zjistit bližší informace. Poraďte,kde hledat .

05. 05. 2009 Dobrý den, je to poměrně čerstvá záležitost. "Penzijní" lobby se podařilo k technické novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu "přilepit" i novelu zákona o penzijním připojištění. Celý text novely, kterou čeká ještě Senát a prezident, je zde:http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=705&ct1=2 ¨ S pozdravem Marek Janšta


11. 04. 2009 Dobry den, chcel by som sa spytat, ako by sa dal vypocitat realny rocny vynos pri investovani do podieloveho fondu, pri zohladnení TER (Total Expense Ratio),ak by som predpokladal, že manazeri daneho fondu by dosiahli hrube zhodnotenie majetku fondu napr. 7 % p.a. ?

13. 04. 2009 Dobrý den, vyjdeme z definice TER, která se používá ve zjednodušených statutech fondů Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu TER (Total Expense Ratio), je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období. Celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách, podle vyhlášky o informační povinnosti, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty. Průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu se vypočte jako aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu podílového fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce daného roku. Ukazatel TER tak udává, jak je majetek v podílovém fondu zatížen veškerými náklady fondu, nejen obhospodařovatelským poplatkem. Z toho plyne, že přesně spočítat reálný roční výnos na základě hrubého výnosu a TER nelze, neboť TER se stanovuje jako aritmetický průměr za jednotlivé měsíce. Přibližný výsledek lze potom získat pouhým odečtením částky TER za uplynulý rok od hrubého ročního výnosu. Je to ovšem pouze teorie, protože je problematické se nějakým způsobem vůbec dostat k hodnotě hrubého výnosu. Publikovány jsou samozřejmě pouze hodnoty výnosů očištěných od poplatků (tedy vycházejících z hodnot podílových listů). S pozdravem Ing.Marek Janšta


07. 03. 2009 Dobrý den. Zajímalo by mě co si myslíte o možnosti investování do amerických akcií Franklin Mutal Beacon z hlediska výnosů v horizontu 2 let. S investováním začínam. Doporučil by jste mi i jiné alternativy? Děkuji za odpověd.

11. 03. 2009 Vážený pane, děkujeme Vám za návštěvu našich stránek. Bohužel ve Vašem dotazu nepíšete podrobnosti k zamýšlené investici. Neznám Vaše investiční cíle, neznám Váš vztah k riziku, Vaše zkušenosti i další důležité skutečnosti. Navíc píšete, že s investováním začínáte a Váš horizont (2 roky) je poměrně krátký. Proto jednoznačně preferuji osobní schůzku s jedním z našich investičních specialistů, kde bychom probrali Vaše přání i Vaše možnosti. Budete-li mít zájem, dejte nám vědět a napište nám, odkud jste. S pozdravem Ing.Marek Janšta


06. 03. 2009 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co si myslíte o fondech společnosti Franklin Templeton..Zajímám se o fondy BRIC, Latin America, Eastern Europe a Emerging Markets. Mohl byste mi je doporučit? Investiční horizont je 10 let a více, investice do fondu cca 1500-2000 Kč. Díky za odpověď

11. 03. 2009 Dobrý den pane Černochu, děkuji za doplnění dotazu. Předpokládám, že se jedná o měsíční výše úložek. Rádi Vám pomůžeme nalézt nějaké dlouhodobé řešení, je to ovšem otázka osobní schůzky a vyjasnění si celé řady věcí v investičním dotazníku. Bez nich Vám bohužel nemůžeme říci žádný komentář k Vašemu návrhu. S pozdravem Marek Janšta


Zobrazena: 1 2 3 ze 8 stran

Zašlete dotaz

Jméno:
E-mail:
Dotaz: