Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Abychom mohli ještě lépe porozumět dřívějšímu čínskému růstu, rozložili jsme tvorbu HDP na několik složek.

Proces začíná Cobb-Douglasovou produkční funkcí, kdy výstup (Y) je vyjádřen jako funkce čtyř faktorů: práce (L), tvorby kapitálu (K), znalostí (h) a celkové produktivity (A). Podíl kapitálu na produkční funkci  - hodnotu alfa () předpokládáme 0.45, podobně jako je tomu u jiných studií.

Y = AK (hL)1-a

Úpravami můžeme vyjádřit výsledný růst jako funkci čtyř druhů vstupů: 1) změny pracovní síly (růst zaměstnanosti); zvyšování lidského kapitálu (zastoupeno počtem let vzdělávání); 3) kapitálové prohlubování (růst čistého znehodnocení kapitálové akumulace); a 4) změny TFP (celková produktivita výrobních faktorů). Pro výpočet dílčího růstu (vrchní částObrázku 1), respektive příspěvku k HDP (spodní část Obrázku 1) v období od roku 1952-2011, jsme využili data z Penn World Table 7.1. Poté jsme podle určitých předpokladů upravili oficiální data NBS a dostali jsme se tak až na rok 2013. Pro znázornění a analýzu jsme rozdělili rozložení do dvou období a to: 1952-1978 a 1979-2013 s ohledem na dopad velké strukturální reformy. Období od roku 1979 se dále dělí na tři části, vyznačené asijskou finanční krizí (1997) a světovou finanční krizí (GFC, 2008).

Rozdělení růstu v letech 1952-2013

Čína – podíl na celkovém růstu HDP na hlavu

 

Na Obrázku 1 jsou vidět rozdílné rysy růstu v období před a po ekonomické reformě. Před rokem 1978 rostla ekonomika meziročně průměrně o 5.2% a její volatilita byla velká. Tvorba kapitálu, zvětšování pracovní síly a zvyšování lidského kapitálu jsou faktory, které významně přispěly k celkovému růstu. Avšak během velkého skoku kupředu a kulturní revoluce se znatelně snížila produktivita. Od roku 1978 je strukturální reforma původcem významných změn ekonomických faktorů. Během tohoto období rostla TFP meziročně průměrně o 3.4%, přispívající tak více než 1/3 k ekonomickému růstu. Nicméně největší význam měla tvorba kapitálu, rostoucí o 9.7% ročně a podílející se tak na růstu z více než 40%. Význam pracovní síly a zvyšování znalostí jako růstových faktorů postupně zeslábl.

 

Pokračování na PenizeNAVIC.cz

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

PenizeNAVIC.cz

PenizeNAVIC.cz

Projekt PenizeNAVIC.cz je ojedinělou propagací myšlenky finančního plánování. Na platformě finančního plánu před- stavuje uživatelům důležité souvislosti mezi finančními cíli a reálnými finančními produkty. Dlouhodobým cílem projektu je v duchu svého názvu usnadnit svým uživatelům a pravidelným návštěvníkům cestu k dodatečným finančním prostředkům vzniklým v důsledku úspor z optimalizace finančního portfolia a správného výběru finančních produktů.