Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
S nastupujícím oživením a tím jak trhy začínají opět vřele vítat dřívější vyděděnce z evropských periférií, nastupuje v euro oblasti nová vlna optimismu. Nicméně Francie, země kde je beznaděj pevně zakořeněna, vyčnívá. Ačkoliv z tržního a ekonomického hlediska zvládla hypoteční a úvěrovou krizi ve srovnání s ostatními zeměmi dobře, oživení je pomalé a podobně bolestivé jako samotná recese. Nezávislí pozorovatelé poukazují na nedostatek reforem a závažné fiskální nedostatky. V zemi převládající pocit celkového úpadku a netečnosti podkopává vnitřní motivaci a naději v lepší budoucnost.

Potenciálně rostoucí…

Konkurenceschopnost firem a strukturální nezaměstnanost úzce souvisí s otázkou potenciálního růstu, to znamená, jaký by byl ekonomický růst, pokud by byly všechny zdroje maximálně využity. Použitím řady technik za účelem změření tohoto nepozorovatelného konceptu MMF zjistil, že míra francouzského potenciálního růstu klesla z 1.75-2.0% v letech 1992-2007 pod 1% v období od roku 2008. Část tohoto významného zpomalení má na svědomí hluboký úpadek na trzích práce v posledních letech, ale zůstává otázkou, jak velká část tohoto poklesu bude trvalá a jak velká spíše přechodná.

Z rozložení růstu HDP vyplývá, že většina zpomalení je způsobena snižujícími se přírůstky produktivity práce již od počátků šedesátých let). Faktorů je několik. Zaprvé, sektorové přerozdělení působí proti růstu produktivity. Odvětví kde je růst produktivity práce nejvyšší (zemědělství, průmysl) mají nyní na HDP nižší podíl, zatímco pro odvětví služeb je růst produktivity obecně nižší. Dobrou zprávou je, že sestupný strukturální tlak v budoucnosti pravděpodobně ustoupí, protože zemědělství a průmysl představují z celkového podílu na ekonomii pouze malou část.

Naneštěstí došlo také ke zpomalení růstu produktivity uvnitř odvětví, obzvláště během prvního desetiletí roku 2000. Příčinami byly hlavně celkový, globálně nižší růst produktivity a konkrétně pak technologické hranice (americká ekonomika), významné kolísání růstu a poklesu v některých odvětvích (stavebnictví, finanční služby), globalizace, tlak na snižování přidané hodnoty v některých průmyslových odvětvích a zvyšující se podíl služeb s nízkým růstem produktivity.

Spojením několika předpokladů jsme získali předběžný odhad potenciálního růstu ve druhém desetiletí roku 2000. Použili jsme odhad INSEE pro vývoj ekonomicky aktivní populace do roku 2020 (0.4% p.a.), za předpokladu stabilní strukturální nezaměstnanosti a rovnoměrné týdenní pracovní doby a upravili jsme je o předpokládaný růst produktivity práce každého z velkých odvětví. Výsledek je znázorněný na Obrázku 1, kde sev následujících deseti letech očekává potenciální růst okolo 1.5%, což je trochu více než v předchozích deseti.

 

 

 

Pokračování na PenizeNAVIC.cz

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

PenizeNAVIC.cz

PenizeNAVIC.cz

Projekt PenizeNAVIC.cz je ojedinělou propagací myšlenky finančního plánování. Na platformě finančního plánu před- stavuje uživatelům důležité souvislosti mezi finančními cíli a reálnými finančními produkty. Dlouhodobým cílem projektu je v duchu svého názvu usnadnit svým uživatelům a pravidelným návštěvníkům cestu k dodatečným finančním prostředkům vzniklým v důsledku úspor z optimalizace finančního portfolia a správného výběru finančních produktů.