Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
S nastupujícím oživením a tím jak trhy začínají opět vřele vítat dřívější vyděděnce z evropských periférií, nastupuje v euro oblasti nová vlna optimismu. Nicméně Francie, země kde je beznaděj pevně zakořeněna, vyčnívá. Ačkoliv z tržního a ekonomického hlediska zvládla hypoteční a úvěrovou krizi ve srovnání s ostatními zeměmi dobře, oživení je pomalé a podobně bolestivé jako samotná recese. Nezávislí pozorovatelé poukazují na nedostatek reforem a závažné fiskální nedostatky. V zemi převládající pocit celkového úpadku a netečnosti podkopává vnitřní motivaci a naději v lepší budoucnost.

V tomto článku se ohlédneme zpět za posledními událostmi, které mají vliv na střednědobé ekonomické vyhlídky Francie a to konkrétně na konkurenceschopnost firem, trh práce a produktivitu. V další analýze se blíže zaměříme na fiskální vyhlídky a jejich dopad na růst ekonomiky a návaznost na francouzské státní dluhopisy.

Francouzským společnostem se těžce dýchá…

Četné studie ukazují, že konkurenceschopnost francouzských firem během posledních dvaceti let upadá. Je to zjevné zejména z poklesu francouzského tržního podílu na světovém obchodu kdy z 6.7% v roce 1990 klesl až na 3.5% v roce 2012. Francouzské společnosti se snaží specializovat se na medium až high tech zboží, ale v rámci kvality zůstávají v průměru. Toto má dva důsledky: 1) cenová konkurence je zhruba na úrovni jejich konkurentů ve vyspělých zemích, i když je pravděpodobně trochu nižší než německá a 2) necenová konkurence je slabá kvůli nízké úrovni inovace. Ze srovnání zemí společenství z roku 2010 vyplývá, že asi 55% francouzských výrobních firem zavádí u svých výrobků určitou formu inovace, zatímco průměr EU15 je asi 60% a v Německu dokonce více než 80%.

Tuto zranitelnost je třeba vnímat v kontextu rychle rostoucích cen vstupů. V prvé řadě se náklady práce zvyšují rychleji než produktivita: jednotkové náklady práce od roku 1990 vzrostly přibližně o 45%. Hlavními důvody jsou struktura trhu práce s faktory jako vysoká minimální mzda, která roste rychleji než inflace, efekt přelévání z veřejného sektoru, vysoká ochrana pracovních míst stálých pracovníků a daňový klín (viz níže). Méně známé jsou ale skutečnosti jako nárůst cen meziproduktů a služeb. Francouzské společnosti již dlouhou dobu čelí rozevírajícím se nůžkám, kdy ceny výstupů nestíhají držet krok se zvyšujícími se cenami vstupů. Následkem toho je pokračující snižování marží a tím pádem i pokračující snižování ziskovosti, obzvláště v průmyslu – a to již od počátku devadesátých let.

Dalším faktorem zatěžujícím společnosti jsou daně.

Značná pozornost se v poslední době obrací k příspěvkům zaměstnavatelů do sociálního systému. A oprávněně: ve Francii podle čísel z roku 2012 představují asi 11.6% HDP ve srovnání s 6.75% v Německu, 9.3% v Itálii a 8.4% ve Španělsku. Je to ale pouze část pravdy: studie Coe-Rexecode ukazuje, že celkový objem daní z výroby ve Francii dosahuje 17.5% ve srovnání s méně než 10% v Německu. Tato čísla do určité míry vysvětlují nedávné škrty povinných sociálních příspěvků zaměstnavatelů ve výši asi 30 mld. eur prezentované jako část „Odpovědnostního paktu“ prezidenta Hollandeho.Snížení daní z výroby na úroveň odpovídající Německu by vyžadovalo škrty v minimální výši 150 mld. eur.

Paradoxně se nelehká situace francouzských společností nepromítla ve snížení investic, ba naopak.

Firemní investování má od poloviny devadesátých let růstovou tendenci, což ale nemusí nutně znamenat dobré zprávy. Protože se ceny práce zvyšují rychleji než její produktivita,firmy ve skutečnosti nahrazují kapitál prací a směřují tak ke kapitálově náročným výrobním mixům. K tomuto trendu zároveň přispívá pokles cen kapitálu v daném období.

 

Pokračování na PenizeNAVIC.cz

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

PenizeNAVIC.cz

PenizeNAVIC.cz

Projekt PenizeNAVIC.cz je ojedinělou propagací myšlenky finančního plánování. Na platformě finančního plánu před- stavuje uživatelům důležité souvislosti mezi finančními cíli a reálnými finančními produkty. Dlouhodobým cílem projektu je v duchu svého názvu usnadnit svým uživatelům a pravidelným návštěvníkům cestu k dodatečným finančním prostředkům vzniklým v důsledku úspor z optimalizace finančního portfolia a správného výběru finančních produktů.