Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Nově se mohou věřitelé a akcionáři vyjádřit souhlas s novými podmínkami do 11. července do 18hod. Jako motivací za souhlas dostanou věřitelé 0,25 % nominální hodnoty dluhopisů.

Podmínkami dále zůstává upsání 25 mil. EUR nového kapitálu, souhlas věřitelů zabezpečených i nezabezpečených dluhopisů, akcionářů a souhlas s věřitelů ECA (export credit agency – kreditní linka cca 50 mil. EUR).

První podmínka by měla být již splněna, NWR si již zajistila upsání zmíněných 25 mil. EUR nového kapitálu od skupiny držitelů dluhopisů.

Nový kapitál

Majoritní vlastník BXR investuje 75 mil. EUR, současní držitelé dluhopisů investují až 75 mil. EUR (43 mil. + 32 mil.), přitom součástí tohoto úpisu je již přislíbených 25 mil. EUR. Celkově společnost NWR by tak měla získat celkem 150 mil. EUR nového kapitálu.

Zředění minoritních akcionářů, kteří se nebudou na transakci podílet bude masivní. Nově investovaný kapitál by měl znamenat 96 % z celkového kapitálu po celé transakci, tedy současný počet akcií (264 mil ks) by měl představovat jen 4 % celkového nového počtu akcií. Jinými slovy nový počet akcií bude 25násobek současného počtu. Celkový počet akcií po emisi nového kapitálu by měl být 6,6 miliardy kusů, přitom současný počet je 264 milionů kusů. Následně míra ředění implikuje, že nové akcie by se měly upisovat za 0,02 EUR, což je 0,65 Kč na akcii.

NWR nově nabízí držitelům nezabezpečených dluhopisů (275 mil. EUR, 2018) hotovost 30 mil. EUR za 25 % nominální hodnoty, ovšem preferováni mají být ti držitelé dluhopisů, kteří se zúčastní úpisu nového kapitálu.

Jako alternativní plán zahájilo dnes NWR prodej těžařských aktiv OKD a NWR Karbonia. Pokud ale držitelé dluhopisů a akcionáři schválí nově nabídnuté podmínky restrukturalizace, prodej těchto aktiv se ukončí. Pokud by k prodeji došlo, nezůstala by NWR žádná aktiva. NWR by převedlo těžařská aktiva spolu se zabezpečeným dluhem do nové entity. Nezapečený dluh by zůstal v NWR.

Z našeho pohledu nový plán restrukturalizace má za cíl vytvořit tlak na držitele nezabezpečených dluhopisů, aby přistoupily na podmínky restrukturalizace. Nový plán zásadně nemění podmínky pro držitele zajištěných dluhopisů. Z pohledu současných akcionářů, pokud by došlo ke schválení nově navrhované restrukturalizace a nezúčastní se úpisu nového kapitálu, bude jejich naředění gigantické. Opakujeme náš názor Prodat akcie NWR.

Zdroj: J&T

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!